[PL / ENG] Still not enough My Actifit Report Card: April 21 2022

avatar

image.png

Co za dzień!
Mam wrażenie, że pół dnia sprzątałam. Kupiłam ręczną myjkę parową, która cudownie domywa wszelkie niedostępne zakamarki. Oprócz tego umyłam też trudno dostępne półki, na które rzadko się zagląda, itp. Wynik? Pół dnia sprzątania, a efektu brak, wizualny bałagan jak był tak jest. Prawda taka, że przez ostatnie dni choroby trochę się tego bałaganu nazbierało i trudno z niego wybrnąć. I tylko przeraża mnie trochę, jeśli tak trudno się sprząta, kiedy siedzę z Bomblem w domu, to co będzie jak wrócę do pracy?...

What a day!
I have the impression that I was cleaning up for half a day. I bought a hand held steam cleaner that cleans all inaccessible nooks and crannies wonderfully. In addition, I also washed hard-to-reach shelves that are rarely visited, etc. The result? Half a day of cleaning, and almost no effect, visual mess is still as it was. The truth is that in the last few days of the disease, a bit of this mess has built up and it's hard to get out of it. And it only scares me a little, if it is so hard to clean up when I sit with Bombl at home, what will happen when I go back to work?...

image.png

Grunt, że ustał ten zimny wicher i temperatura wzrosła do 13 stopni. To jest trochę żenada, cieszyć się z 13tu stopni w końcówce kwietnia. Ale zawsze lepsze to niż cztery stopnie - cieszmy się z małych rzeczy.

Luckily the cold wind has gone and the temperature has risen to 13 degrees. It is a bit embarrassing to enjoy 13 degrees at the end of April. But it's always better than four degrees - let's enjoy the little things.

image.png

Ze sportowych dokonań jeszcze się pochwalę, że oprócz spaceru i sprzątania udało mi się wkroić też 20-minutowy trening Kołakowskiej, więc mogłabym być dumna z siebie, gdyby nie to, że i tak widzę już, że zabrakło mi trochę kroków do pokonania rywala w #poliac.

I can boast of my sports achievements that, in addition to walking and cleaning, I also managed to make Kołakowska's 20-minute training, so I could be proud of myself, if it were not for the fact that I can already see that I missed a few steps to beat my rival in #poliac.

image.png


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220422t070228761z)_


21/04/2022
12477
Walking


0
0
0.000
10 comments
avatar

Ja jestem przerażony, jak sobie pomyślę o moim codziennym życiu i sprzątaniu jak zrobię sobie własnego Bombla. Zwłaszcza że dzisiaj schodzi mi na takie "daily questy" zbyt wiele czasu.

0
0
0.000
avatar

To trochę fakt - dużo rzeczy można przy dziecku zrobić, ale niestety są też takie, które można dopiero wieczorem, jak dziecko już śpi. A wtedy rodzic niekoniecznie może mieć ochotę na porządki ;)

0
0
0.000
avatar

Dlatego mam nadzieję, że moje dziecko nie odziedziczy tych genów po mnie, bo trafię do Choroszczy xD. Z drugiej strony, na szczęście mam jakiś talent, dzięki któremu mogą ogarnąć (i złapać z nim szybki kontakt) dziecko.

0
0
0.000
avatar

Przepraszam, że trafiasz na mocniejszych rywali

0
0
0.000
avatar

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 1750 replies.
Your next target is to reach 2000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from April day 21
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 69.22 AFIT tokens for your effort in reaching 12477 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.99% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000