[PL / ENG] My Actifit Report Card: June 23 2022

avatar

[PL / ENG]

image

O czym by tu dzisiaj? Że byłam w Kato? Nie, szłam dobrze znaną już tu trasą, nic nowego.
Podzielę się więc dobrymi wieściami - frustracja kilku ostatnich dni związanych z małym niejadkiem odpuściła. Wracamy do normalnego, intuicyjnego rytmu. Wymuszanie sztywnych pór posiłków i ograniczanie owoców przynosiło więcej szkód zarówno mnie, jak i Bomblowi, takie mam wrażenie. Nie ma co. Kuracja żelazem ma odblokować apetyt, ale musi potrwać, i tyle. A my róbmy swoje. Macierzyństwo ma być cudownym okresem i dla mnie, i dla Bombla, nie ma więc co tworzyć problemów tam, gdzie raczej ich nie ma.

What would be here today? That I was in Kato? No, I was following a well-known route here, nothing new.
So I will share some good news - the frustration of the last few days with the little no-eater has gone. We return to the normal, intuitive rhythm. Forcing mealtimes to stiff hours and limiting fruit was doing more harm to both me and the Baby, that's my impression. There is no point doing that. The iron treatment is supposed to unblock the appetite, but it must take time, and that's all. And let's do our job. Motherhood is supposed to be a wonderful time for me and the Baby, so there is no need to create problems where there aren't any.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220624t043021455z)_


23/06/2022
11758
Walking


0
0
0.000
3 comments
avatar

Wracamy do normalnego, intuicyjnego rytmu

❤️
Usłyszałam kiedyś, że małe dzieci są jak zwierzątka wyposażone w zdrowy instynkt - raczej nie są w stanie się zagłodzić :) Wierzę, że podjęłaś dobrą dla obu stron decyzję 😘

0
0
0.000
avatar

Dziękuję za słowa otuchy ♥️
Tak już miałam doświadczone, że intuicja jest najlepsza, słuchanie podręczników i rad babć co mamy zmienić zwykle odnosiło u nas skutki odwrotne od zamierzonych. Ale ta anemia trochę mnie zestresowała i stąd znowu zaczęłam czytać co poradniki na to... Czytanie jest najgorsze 😆

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 106.3292 AFIT tokens for your effort in reaching 11758 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.14% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 48.6517 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000