[PL / ENG] Na kawie u Daisy - Zwiedzamy zamek Książ / Coffee at Daisy's - We are visiting the Książ Castle My Actifit Report Card: July 30 2022

avatar

20220731_000157_0000.png

W czasie deszczu dzieci się nudzą, to powszechnie znany fakt. Całą sobotę spowijały ciężkie chmury i ulewne deszcze, więc nie pozostało nam nic innego, jak pojechać do Zamku Książ.

When it rains, children get bored, it is a well-known fact. The whole Saturday was covered with heavy clouds and heavy rains, so we had no choice but to go to the Książ Castle.

20220730_113529.jpg

Park zamkowy w deszczu i okalające zamek zielone wzgórza otulone chmurami miały swój niezaprzeczalny, ponury urok.

The castle park in the rain and the green hills surrounding the castle, shrouded in clouds, had their undeniable, gloomy charm.

20220730_113858.jpg

20220730_113607.jpg

20220730_114559.jpg
20220730_114521.jpg

Chętnych do zwiedzania było oczywiście więcej - ale to nic dziwnego. Tam zawsze jest sporo ludzi, do tego pogoda zniechęcała do aktywności na zewnątrz, a na domiar wszystkiego akurat w ten weekend trwał na zamku Festiwal Tajemnic, dzięki któremu atrakcji do obejrzenia było jeszcze więcej niż zwykle.

Of course, there were more people willing to visit - but it's no wonder. There are always a lot of people there, the weather discouraged people from being active outside, and to top it all, this weekend there was a Mystery Festival at the castle, thanks to which there were even more attractions to see than usual

20220730_114432.jpg20220730_114448.jpg

20220730_114117.jpg
20220730_114530.jpg20220730_114709.jpg20220730_114525.jpg

20220730_114619.jpg20220730_114555.jpg

Po wejściu do zamku wędrujemy takim korytarzem i zwiedzamy sale po jego obu stronach.

After entering the castle, we walk along such a corridor and visit the halls on both sides of it.

20220730_121455.jpg

Początkowe ekspozycje to stare fotografie - tu poniżej gospodyni, Daisy.

The forst displays are old photographs - below the hostess, Daisy.

20220730_121047.jpg

20220730_115720.jpg
20220730_120231.jpg

Największą przyjemność sprawiło mi, oczywiście, zwiedzanie bogato i z przepychem urządzonych sal i gabinetów.

The greatest pleasure was, of course, for me to visit the lavishly and lavishly decorated rooms and offices.

20220730_122129.jpg
20220730_122034.jpg20220730_122020.jpg20220730_122134.jpg20220730_122112.jpg20220730_122206.jpg20220730_122147.jpg20220730_122144.jpg

Ten sufit w sali zielonej! Zdjęcie nie ma szans oddać wrażenia, jakie wywołuje na żywo.

That ceiling in the green room! The photo does not have a chance to reflect the impression it creates in reality.

20220730_120913.jpg

20220730_122428.jpg
20220730_122319.jpg20220730_122234.jpg20220730_122458.jpg20220730_122346.jpg20220730_122454.jpg20220730_122410.jpg20220730_122314.jpg20220730_122253.jpg20220730_122226.jpg

Zza okien czekają na nas widoki otaczających gór i wież zamku. Oczywiście tego dnia obficie skąpanych w deszczu.

From behind the windows, views of the surrounding mountains and the castle towers await us. Of course, on that day, they are bathed in rain.

20220730_124340.jpg

20220730_124435.jpg
20220730_124118.jpg20220730_124455.jpg20220730_124459.jpg20220730_123749.jpg20220730_123816.jpg20220730_124143.jpg20220730_123708.jpg20220730_124100.jpg20220730_123358.jpg

Wewnętrzny dziedziniec. A gdyby tak wypić tam kawę, w słoneczny poranek?

Inner courtyard. What if you had a coffee there on a sunny morning?
20220730_122948.jpg20220730_123140.jpg

20220730_133150.jpg
20220730_124620.jpg

20220730_124626.jpg20220730_124544.jpg20220730_124549.jpg

Na koniec poszliśmy do Daisy na kawę - w zamkowej kawiarni. Kawa jak na zamek Daisy przystało - ma aromat różany i jadalne stokrotki. Wyborna!

Finally, we went to Daisy for a coffee - in the castle cafe. Coffee as befits a Daisy castle - it has a rose aroma and edible daisies. Delicious!

20220730_131137.jpg


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220731t141320255z)_


30/07/2022
12781
Walking


0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @asia-pl! You received a personal badge!

You raised your Hive Power every day of the month! Enjoy better curation reward and more to say in governance.
Participate in the next Power Up month to get another one!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out the last post from @hivebuzz:

The 8th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Hive Power Up Day - August 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 77.75 AFIT tokens for your effort in reaching 12781 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.02% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000