[PL / ENG] Halembski las wczesną jesienią / Halemba forest in early autumn My Actifit Report Card: September 25 2022

avatar

Przepiękny był ten niedzielny las. Jesień dotarła tu tylko połowicznie - w postaci szyszek, żołędzi i grzybów. Drzewa wciąż pozostały apetycznie zielone (przynajmniej w znakomitej większości), a niespieszny rodzinny spacer był wielką przyjemnością.

This Sunday forest was beautiful. Autumn has arrived here only partially - in the form of cones, acorns and mushrooms. The trees were still appetizingly green (at least for the vast majority), and the family's leisurely walk was a great pleasure.

Spotkaliśmy bardzo niewielu spacerowiczów - czyżby ludzie już się pochowali pod kocami? Zupełnie niepotrzebnie, niedzielna pogoda była wprost wspaniała jak na to, co dotychczas oferował nam wrzesień.

We met very few walkers - are the people already hiding under blankets? Completely unnecessarily, the Sunday weather was simply great for what September has offered us so far.

Bombel radośnie poodkrywał uroki lasu, a następnie udał się do wózka i grzmotnął miłą drzemkę na świeżym, leśnym powietrzu.

The Baby joyfully discovered the charms of the forest, then went to the stroller and made a nice nap in the fresh forest air.

Skoro o grzybach już była mowa, to faktycznie było ich całkiem sporo. Mnie oczywiście najbardziej zachwycają te czerwone, wesołe plamy na leśnym runie. Tak fotogeniczne!

As mushrooms have already been mentioned, there were actually quite a few of them. Of course, I am most delighted with the red, happy stains on the undergrowth. So photogenic!

W zbiorze natomiast królują maślaki. Zwrócić muszę honor - ja znalazłam tylko trzy. Ale to dlatego, że ja grzybiarą nie jestem. Świetnie sprawdzam się za to jako spacerowy fotograf i trzymacz siateczki ze zbiorem innych.

The collection is dominated by Suillus Gray. I must admit - I only found three. But that's because I'm not a mushroom picker. But I am great as a walking photographer and a net holder.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220926t064145043z)_


25/09/2022
11761
Walking


0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 65.8425 AFIT tokens for your effort in reaching 11761 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.96% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000