[PL / ENG] Spacer o zmierzchu / A walk at dusk My Actifit Report Card: January 11 2023

avatar

Z powodu nocnej pobudki pospaliśmy dłużej, i cały dzień mieliśmy nieco przesunięty. Bombelka będącego okazem zdrowia (co za symulant!) roznosiła dzika energia i nie było mowy o żadnej drzemce, w końcu więc się poddałam i ruszyłam na spacer, żeby w wózku złapał choć pół godziny snu, inaczej bowiem wieczór zapowiadał się dramatycznie.

Due to the night wake-up, we slept longer, and the whole day was slightly shifted. The Baby, the picture of health (what a simulator boy!) was full of wild energy and there was no chance for napping, so I finally gave up and went for a walk so that he could get at least half an hour of sleep in the stroller, otherwise the evening was going to be dramatic.


Siadł se

Sat down

Ze spacerem też nie poszło jak z płatka, bo najpierw Bombel stanowczo zażądał możliwości swobodnego pobiegania, w tym i eksploracji okolicznych elementów małej i dość przypadkowej architektury osiedlowej. W końcu przemocą wcisnęłam go do wózka, ale o dziwo i tak nie zasnął przed upływem dobrego kwadransa.

The walk didn't go smoothly either, because first Bombel strongly demanded the possibility of running freely, including exploring the surrounding elements of small and quite random housing estate architecture. In the end, I forced him into the stroller, but surprisingly, he did not fall asleep before a good quarter of an hour had passed.

Kiedy doszliśmy nad rozlewisko, słońce zaszło już za linią drzew i było nad dość ciemno. Robiło się też zauważalnie chłodno, znacznie zimniej niż miałam okazję doświadczyć w ostatnich dniach.

By the time we reached the pool, the sun had already set behind the tree line and it was quite dark above. It was also getting noticeably chilly, much colder than I had experienced in recent days.

Miałam też okazję przetestować, jak mój zoom 30x w S22U sprawdzi się przy tak kiepskim świetle. Otóż łabędź sfotografowany w takich okolicznościach wygląda bardziej na rysunek AI, niż zdjęcie, w dodatku dziób coś uciekł.

I also had the opportunity to test how my 30x zoom in S22U will work in such poor light. Well, a swan photographed in such circumstances looks more like an AI drawing than a photo, and the beak has escaped.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230112t121845967z)_


11/01/2023
6015
Walking


0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 58.7025 AFIT tokens for your effort in reaching 6015 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.93% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000