[PL / ENG] Uwielbiam ten czas / I love this time 🌸 My Actifit Report Card: April 12 2023

avatar

Uwielbiam ten czas roku, kiedy kwitną przecudnie i pachną
oszałamiająco drzewka owocowe. Wreszcie jest ciepło, wreszcie człowiekowi "się chce". Nadeszła w końcu ta część roku, kiedy można porzucić wegetację podkocykową i wyjść na świat.

I love this time of the year when the flowers bloom wonderfully and the fruit trees smell amazing. Finally it's warm, finally one simply wants to live again. The part of the year has finally come when I can abandon the blanket vegetation and go out into the world.

Wciąż chorzy, ale zapach ciepła sprawił, że zdecydowałam się wyjść z Bomblem, i nie pożałowałam tej decyzji. Początkowo zamierzaliśmy tylko zejść pod blok, na plac. Widok przepięknie rozkwitłych drzew zachęcił nas jednak do tego, ażeby podejść bliżej.

Still sick, but the smell of warmth made me decide to go out with Bombel, and I haven't regretted that decision. Initially, we only intended to go down to the block, to the square. However, the view of beautifully blooming trees encouraged us to come closer.

Piękne, różowe drzewka koło tężni. Tężnię swoją drogą też mogliby już uruchomić.

Beautiful pink trees near graduation towers. The towers, by the way, could also be launched already.

Wieczór, ale słońce jeszcze całkiem wysoko. I pomyśleć, że jeszcze dwa miesiące temu o tej porze o świetle dziennym już dawno byśmy zapomnieli.

Evening, but the sun is still quite high. And to think that just two months ago at this time we would have long ago forgotten about daylight.

Delikatne płatki, oszałamiający zapach. Mogłabym stać pod tym drzewkiem i podziwiać długo, jak wariatka :)

Delicate petals, stunning fragrance. I could stand under this tree and admire it for a long time like crazy :)

Cudnie, cudniej! Wiosno - nadchodzimy! Niech tylko zdrowie powróci a zapomnimy z Bomblem co to znaczy nudzić się w domu ;)

Wonderful, wonderful! Spring - here we come! Let health come back and Bombel and I will forget what it means to be bored at home ;)

P.S. Zobaczcie jaki wynik - co za pech, niewiele zostało do zaliczenia @poprzeczka ;) Byłam już taka szczęśliwa, że mam 11k+ kroków, bo byłam pewna, że wieczorem bez problemu dostukam do 12k. Niestety, oboje z Bomblem padliśmy spać jak zwłoczki. Zdrowie jednak nie te :( No i nie dostukało się, niestety.

P.S. Look at the step count - what a bad luck, there's not much left to complete @poprzeczka ;) I was already so happy that I had 11k+ steps, because I was sure that in the evening I would easily reach 12k. Unfortunately, both Bombel and I fell asleep suddenly I don't know when. It seems we are still not well :( And so it was not enough steps unfortunately.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230413t120953155z)_


12/04/2023
11961
Daily Activity


0
0
0.000
10 comments
avatar

A u mnie raz słonko, raz deszcz i się wkurzam :F.

0
0
0.000
avatar

No u nas już na dobre deszczem rąbnęło. Moja euforia trwała pół dnia 😂

0
0
0.000
avatar

Oby wraz ze zbliżaniem się do lata, było jak najwięcej euforii xD.

0
0
0.000
avatar

Będzie, będzie! To energia, której już nie w sposób zatrzymać 😁

0
0
0.000
avatar

Też się tak dzisiaj pocieszałem, jak zobaczyłem fatalną pogodę. A potem ta moja marudna część wbiła z buta i powiedziała: Taa? A pamiętasz jak bywały wakacje, gdzie 3/4 czasu padało? XD

0
0
0.000
avatar

Ani mi nie mów 🙈 nie przyjmuję do wiadomości 😂

0
0
0.000
avatar

Czasami rzeczywistość/matka Natura/Bóg mówią tak samo xD

0
0
0.000
avatar

Niektórzy to właśnie po takich kwiatkach dostają kataru. Ale faktycznie, wiosna "wybuchła" i u nas nawet roje pszczół na drzewkach. Zapylają jak oszalałe. Normalnie jeden wielki Hive.

0
0
0.000
avatar

Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, nanana 🎶 😁
Ja tam alergii nie miewam i co do zasady na wiosnę czuję się wspaniale, poza drobnym przesileniem. A tym razem to nie jest jedynie katar niestety 🥴 rozłożyło nas trochę

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 78.56 AFIT tokens for your effort in reaching 11961 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.99% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000