FJ 2023#072 - Mar 13

avatar

20230311_154427.JPG

Nie wiem co jest gorsze piątek trzynastego, czy poniedziałek trzynastego. W zeszłym tygodniu napisałem w odpowiedzi na komentarz @sk1920, że w Belgii jest mniejsza biurokracja niż w Polsce, jeśli chodzi o sprawy związane ze sprzedażą samochodu. O, jaki ja byłem naiwny! W moim przekonaniu miała to być zwykła formalność, oddanie tablicy rejestracyjnej do biura komunikacji i już. Tak to bynajmniej wygląda poza bazą.

[ENG] Last week I wrote in response to @sk1920's comment that there is less bureaucracy in Belgium than in Poland regarding car sales matters. Oh, how naive I was! It was supposed to be a mere formality, handing in the number plate to the communications office, and that was it. Which is worse, Friday the 13th or Monday the 13th? At least, that's how it looks off-base.

20230311_154522.JPG

No, ale gdzie obowiązują wojskowe zasady to próżno szukać logiki. Poszedłem do tego, biura, żeby oddać tablicę, ale okazało się, że po pierwsze nie byłem wcześniej umówiony, a po drugie potrzebuję pieczątki z biura finansowego, że nie mam zobowiązań VATowskich związanych ze sprzedanym samochodem. W biurze finansowym, usłyszałem natomiast, że powinienem był wcześniej się umówić i potrzebny jest dowód rejestracyjny. Ten sam dowód rejestracyjny, który przekazałem z samochodem w chwili sprzedaży. Wszystko to zaczynało przypominać scenę z filmu "12 prac Asteriksa" i załatwienie zaświadczenia A33.

[ENG] But there is no logic where there are military rules. I went to the office to hand over the plate, but it turned out that I didn't have an appointment and, secondly, that I needed a stamp from the finance office stating that I had no VAT liabilities associated with the car I had sold. At the finance office, I was told that I should have made an appointment and needed the registration certificate. The same registration certificate that I handed over with the car at the time of the sale. It was all beginning to resemble a scene from the film '12 labours of Asterix' and the handling of the A33 certificate.

20230311_154526.JPG

Po tym jak stwierdziłem, że dowód rejestracyjny ma nowy właściciel i jest już daleko na wschodzie to pani w biurze finansowym zgodziła się w ostateczności na kserokopię dowodu. Nie miałem jej przy sobie, więc wyszedłem z niczym. Kiedy później wszedłem na stronę, żeby zarezerwować terminy wizyt, okazało się, że oprócz tych dwóch biur muszę jeszcze odwiedzić biuro celne. W ten sposób zarezerwowałem trzy terminy w trzech różnych biurach. Trzymajcie kciuki, żeby operacja zakończyła się sukcesem, moim sukcesem.

[ENG] After I stated that the registration certificate had a new owner and was already far east, then the lady in the finance office agreed, as a last resort, to photocopy the certificate. I did not have it with me, so I left with nothing. When I later went on the website to book appointments, it turned out that I still had to visit the customs office in addition to these two offices. Thus, I booked three appointments at three different offices. Please keep your fingers crossed that the operation will be a success, my success.

20230311_154519.JPG

W czasie przerwy na lunch musiałem rozładować rozgoryczenie, które we mnie się zebrało przez całą tą sytuację. Najlepszym narzędziem do tego byłby ergometr wioślarski, ale znów wszystkie gdzieś zabrano, w takim razie pokręciłem mocno około 40 minut na rowerze stacjonarnym.

[ENG] During my lunch break, I had to unload the bitterness that built up in me over this whole situation. The best tool for this would have been a rowing ergometer, but again, they were all taken away somewhere, so I bowled hard for about 40 minutes on the stationary bike.

20230313_131027.JPGFollow me on Strava

Piotr A. Marszalek.png


Dystans pokonany w 2023 roku: 897,42 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking470,19 km (+4,10 km)
Kolarstwo / Rower MTB282,70 km (+14,71 km)
Jogging / Bieganie116,10 km
Ergometr wioślarski22,37 km
Orbitrek6,06 km
wander.earth 202364,65 km

POLIAC.png

Information about the 11th Season of #POLIAC you find here.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


13/03/2023
12383
Cycling, Daily Activity, Walking0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 545.5514 AFIT tokens for your effort in reaching 12383 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.63% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
... and 27 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 468.1389 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000