My Actifit Report Card: May 25 2022

avatar
(Edited)

Podle počtu kroků to vypadá na klidný pracovní den, ale nedejte se mýlit. Dnes jsem měl volno a skoro všechny kroky pochází z procházení se po Českých Budějovicích.

Depending on the number of steps, it looks like a quiet working day, but make no mistake. Today I had time off and almost all the steps come from walking around České Budějovice.

I waited twice for Sue, who had some business in town.
I tried to take a picture of the city's historic emblem at the local town hall, but the digital zoom of my mobile phone is worth a broken sin and the photo failed.
So at least one "great" parking :-). If you do not find a place to park, you can park on the river Malše :-D
IMG_20220525_092441.jpg
Čekal jsem dvakrát na Sue, která měla nějaké vyřizování ve městě.
Pokusil jsem se vyfotit na místní radnici historický znak města, ale digitální zoom mého mobilu stojí za zlámanou grešli a fotka se nepovedla.
Tak aspoň jedno "skvělé" parkoviště :-). Pokud nenajdete místo k parkování, můžete zaparkovat na řece Malši :-D

linka.png
#aroundtheworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


25/05/2022
35369
Daily Activity, Photowalking, Walking0
0
0.000
13 comments
avatar

!BEER

0
0
0.000
avatar

:-)
!BEER

0
0
0.000
avatar

!BEER

0
0
0.000
avatar

!BEER :-)

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 91.6093 AFIT tokens for your effort in reaching 35369 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.91% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @krakonos
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @krakonos
Boosts increased your AFIT earnings by 13.9743 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000