Dyniowy armageddon [#97]

avatar
(Edited)

Wczoraj minął tydzień od Światowego Dnia Siania Dynii w Miejscach Publicznych. Przez cały ten czas nie spadła ani kropla deszczu. Nic więc dziwnego, że kiedy wieczorkiem udałem się na obchód większość roślin była martwa.

Szczęśliwie dwie z nich przeżyły. Jedna przy ul Uniwersyteckiej i jedna obok Głównego Instytutu Górnictwa. Przy tym drugim miejscu znajduje się też fantastyczna sensoryczno-geologiczna kula najeżona rozmaitymi minerałami.

Dziś w nocy spadło z nieba nieco wody, także może coś z tego będzie. Zmieniam jednak moją ocenę szans powodzenia całego przedsięwzięcia, jeśli, któraś roślina wyda owoc to będzie cud. Za sukces uznam natomiast przetrwanie przez dynie miesiąca.

Co ciekawe część sadzonek całkowicie zniknęło. Pozostał dołek w ziemii. Na szczęście mam w domu jeszcze dwie dynie, których nie wysadziłem wcześniej. Chyba umieszczę je gdzieś bliżej domu, tak aby w razie suszy bez problemu podlać rośliny.This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


23/05/2022
24248
Walking0
0
0.000
11 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 55.1775 AFIT tokens for your effort in reaching 24248 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.95% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar

Congratulations @deepresearch! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 23000 upvotes.
Your next target is to reach 24000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Is this some sort of flower or what?

0
0
0.000
avatar

These are pumpkin sprouts planted in my city as guerilla gardening efforts.

0
0
0.000
avatar

Oh I see.
So you are on a farming mode lol

0
0
0.000
avatar

Well, for me, I do farming but on Polycub.com :D

0
0
0.000
avatar

Niestety, Polska jak i ogólnie wiele części świata zamienia się w pustynie. Przez masowe wycinanie drzew, betonowanie wszystkiego oraz kopalnie odkrywkowe.

0
0
0.000