Smocze drzewo / Dragon tree [#125] POL/ENG

Większość wczorajszego dnia przeleżałem na plaży. Chwile mi jednak zajęło zanim znalazłem taką z piaskiem i łagodnym zejściem. Ostatecznie wylądowałem w Puerto de la Cruz, w połowie północnego wybrzeża. Po tej stronie brzeg jest ogólnie dużo bardziej stromy i kamienisty, a ocean bardziej burzliwy. Po drodze ba miejsce odwiedziłem uroczą miejscowość Icod de los Vinos, zaznaczyłem sobie wcześniej na mapie pewne bardzo specjalne drzewo, które rośnie właśnie tutaj, a bardzo chciałem je zobaczyć.

Dracena smocza (Dracena Drago) jest endemitem występującym tylko na Kanarach i Maderze, a i tu występuje tylko kilkaset egzemplarzy, roślina zagrożona jest więc wyginięciem. W ciągu ostatnich trzech tygodni widywałem ją głównie w ogrodach i przy drogach, bardzo rzadko dziko rosnącą. Na Teneryfie Smocze drzewo ma szczególny status, roślina jest symbolem tej wyspy.

Po pewnych trudnościach ze znalezieniem parkingu skierowałem się w stronę zaznaczonego na mapie punktu, szybko zauważyłem charakterystyczną sylwetkę parę przecznic dalej i poszedłem w tamtą stronę. Na tablicy informacyjnej przeczytałem, że drzewo ma 300lat, 16m wysokości i w 1961 roku prawie zostało ścięte na polecenie właściciela terenu. Na szczęście szybko to zauważono, wycinkę wstrzymano, a miasto odkupiło działkę, ogrodziło drzewo i zabezpieczyło ubytki.

Na początku ubiegłego roku ktoś znowu zaatakował drzewo. Zostało ono wtedy szczelnie ogrodzone i otoczone kamerami monitoringu miejskiego. U podnóża wielkiej draceny małe smoki wygrzewają się w słońcu, jak ja je dobrze rozumiem.

Jednak to drzewko to tylko małe dziecko młodsze o całe 700 lat od swojego praprzodka zachowanego w ogrodzie zlokalizowanym 100m obok. I byłbym pojechał dalej, gdyby nie moja pierwsza w życiu rozmowa po hiszpańsku. Sklepów nie liczę. Zagadał mnie sympatyczny lokals i wskazał drogę do punktu widokowego, skąd można zobaczyć starszą dracenę bez płacenia za wstęp do ogrodu. Centrum miasteczka obsadzone jest wieloma egzotycznymi roślinami i stanowi sporą atrakcję turystyczną, uliczni grajkowie, stragany z pamiątkami. Nawet dość estetycznie i sympatucznie, natomiast jakoś mi to nie pasowało na spotkanie z antycznym drzewem. Mimo, że ten okaz jest większy i ma taki starożytny wygląd to jakoś wciąż byłem pod wrażeniem tej młodszej draceny zlokalizowanej w bardzo spokojnym miejscu, nieco na uboczu.

ENG

I spent most of yesterday on the beach. However, it took me a while before I found one with sand and a gentle descent. Eventually I landed in Puerto de la Cruz, halfway up the north coast. On this side, the shore is generally much steeper and rockier, and the ocean more turbulent. On the way, I visited the charming town of Icod de los Vinos, I had previously marked on the map a very special tree that grows right here, and I really wanted to see it.

Dracaena Drago is an endemic found only in the Canary Islands and Madeira, and there are only a few hundred specimens here, so the plant is threatened with extinction. In the last three weeks I have seen it mainly in gardens and along roads, very rarely growing wild. In Tenerife, the dragon tree has a special status, the plant is a symbol of this island. After some difficulty finding parking, I headed towards the point marked on the map, quickly spotted a distinctive silhouette a few blocks away, and headed in that direction. On the information board I read that the tree is 300 years old, 16 m high and in 1961 it was almost cut down on the order of the landowner. Fortunately, it was quickly noticed, the felling was stopped, and the city bought the plot, fenced the tree and secured the losses.

Early last year, someone attacked the tree again. It was then tightly fenced and surrounded by city monitoring cameras. At the foot of the great dracaena, little dragons bath in the sun. I understand them so much!

However, this tree is only a small child, 700 years younger than its ancestor preserved in the garden located 100 meters away. And I would have gone further, if not for my first conversation in Spanish in my life. I don't count shops. I was approached by a nice local and showed me the way to the viewpoint, from where you can see the older dracaena without paying to enter the garden. The center of the town is planted with many exotic plants and is a major tourist attraction, street musicians, souvenir stalls. Even quite aesthetically and pleasantly, but somehow it did not suit me to meet an ancient tree. Even though this specimen is larger and has such an ancient look, somehow I was still impressed by this younger dracaena located in a very quiet place, slightly off the beaten track.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


22/02/2023
10630
Walking0
0
0.000
4 comments
avatar

The dragon tree has lived for so many years, that's awesome but why did the landowner wanted to cut it down, when such trees could make a lot of history on it own, i can't even Imagine it height, so much to think about the tree.

A very educative piece 💥🥰♥️☺️

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 79.0175 AFIT tokens for your effort in reaching 10630 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.02% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000
avatar

Hey great seeing your actifit report! Now is the time to support actifit's growth and services on hive blockchain.
Please vote for our DHF proposal via link here

0
0
0.000