Złe ziemie / Badlands [#127] POL/ENG

Cały czas czuję jak z dnia na dzień schodzi ze mnie ciśnienie. Kiedy wracam do Polski? Nie wiem. Co będę robił? Nie wiem. Czy muszę zwiedzić tutaj wszystko? Niekoniecznie. Coraz śmielej wchodzę sobie do oceanu i na plaży oddzielonej falochronem udało mi się nawet położyć na wodzie. Wcześniej zwyczajnie nie potrafiłem tego zrobić, nogi ciągnęły mnie w dół, a napięcie w brzuchu nie dawało się rozluźnić.

Przedwczoraj udało mi się też spalić nieco na słońcu. Nie sądziłem, że to jeszcze będzie możliwe, przy moim aktualnym stopniu opalenia. A jednak. Jednocześnie po latach przypomniałem sobie jak dużo energii można czerpać ze słońca. Nie, nie przechodzę na breatharianizm. Po prostu czuję się tak bardzo lepiej kiedy się wygrzeję! Nie jest mi już zimno w losowych momentach i mimo, że schodząc ze słońca czuję nieco zmęczenia, to czuję, że ta energia słoneczna promienieje ze mnie jeszcze długo po zmierzchu. Kiedy następnym razem ktoś spyta mnie o poglądy polityczne, powiem bez wahania tylko tyle: zimowe wakacje w ciepłym miejscu powinny być umieszczone w karcie praw człowieka i refundowane przez NFZ. Przy okazji poprawiłaby się kondycja służby zdrowia. Jestem pewien. A może nawet na świecie zapanowałby pokój? Kto wie...

Także sporo sobie leżę, ale wczoraj wybrałem się na spacer. Tak długo jak chodzę po płaskim to jest nieźle, dopiero każda górka lub schody stają się wyzwaniem. I tak wczoraj chodziłem głównie przy brzegu w okolicach miejscowości Puertito de Güimar, od północy miasteczko oddzielone jest od reszty świata skalnym, wulkanicznym pustkowiem Malpais de Güimar. I tym razem to nie mam pojęcia jak to się stało, że kilka kilometrów kwadratowych stanowią w większości gołe skały. Krajobrazy rzeczywiście są złowieszcze, a każde przetarcie podeszwy, lub co gorsza płaska podeszwa bardzo szybko dadzą o sobie znać podczas stąpania bo ostrych krawędziach kamieni, którymi wysypane są ścieżki. Im dalej od oceanu tym więcej jest wegetacji, nie mniej jednak, skały wciąż dominują tutejszy krajobraz.

Odkryłem też głęboką jaskinię. Ktoś dosłownie tak ją nazwał - Cueva Honda. Wolałem jednak nie schodzić na dół i nie sprawdzać jak bardzo jest głęboka, nie chciałem dołączyć do grona zalegających na dnie kości. Nie, nie. Swoje kości wolę trzymać wewnątrz ciała.

ENG

I feel my excess pressure is dropping from day to day. When am I coming back to Poland? I don't know. What will I do? I don't know. Do I have to see everything here? Not necessarily. How do I feel about it? Calm. I am becoming bolder in going into the ocean, and I was even able to lay on the water at a beach separated by a breakwater. Previously, I simply couldn't do it - my legs pulled me down, and the tension in my stomach wouldn't relax.

Two days ago, I also managed to get a little sunburned. I didn't think it was possible, given my current level of tan. And yet. At the same time, after years, I remembered how much energy can be drawn from the sun. No, I'm not becoming a breatharian. I just feel so much better when I warm up! I'm no longer cold at random moments, and even though I feel a bit tired when I leave the sun, I feel that the solar energy radiates from me long after dusk. The next time someone asks me about my political views, I will say without hesitation: winter vacations in warm places should be included in the Bill of Rights and reimbursed by the National Health Fund. By the way, it would improve the condition of the healthcare system. I'm sure of it. Probably we could even end all the wars. It's that easy.

I spend a lot of time lying down, but yesterday I went for a walk. As long as I walk on flat ground, it's not bad, but every hill or set of stairs becomes a challenge. Yesterday, I walked mainly along the shore in the area of Puertito de Güimar. To the north, the town is separated from the rest of the world by the rocky, volcanic wasteland of Malpais de Güimar. And once again, I have no idea how it happened that several square kilometers are mostly bare rocks. The landscapes are truly ominous, and every scrape of the sole, or worse, a flat sole, quickly makes itself felt when walking on the sharp edges of the stones that cover the paths. The further away from the ocean, the more vegetation there is, but nevertheless, the rocks still dominate the local landscape.

I also discovered a deep cave. Someone literally named it Cueva Honda. However, I preferred not to go down and see how deep the cave actually is, so as not to join the ranks of bones lying at the bottom. No, no. I prefer to keep my bones inside my body.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


27/02/2023
29235
Walking0
0
0.000
10 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 66.5175 AFIT tokens for your effort in reaching 29235 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.96% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000
avatar

Hey great seeing your actifit report! Now is the time to support actifit's growth and services on hive blockchain.
Please vote for our DHF proposal via link here

0
0
0.000
avatar

I wonder how you find such unique and astounding locations often!!! So much information and it feels like I am exploring the site through your post...

0
0
0.000
avatar

It's absolutely easy here:) Tenerife is full of wonders.

And I have found this little map of protected natural areas, this guided me for a while.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @deepresearch! You received a personal badge!

You powered-up at least 10 HIVE on Hive Power Up Day!
Wait until the end of Power Up Day to find out the size of your Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Hive Power Up Month Challenge - February 2023 Winners List
Be ready for the March edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - March 1st 2023
The Hive Gamification Proposal
0
0
0.000
avatar

Congratulations @deepresearch! You received a personal badge!

You powered-up at least 100 HP on Hive Power Up Day! This entitles you to a level 3 badge
Participate in the next Power Up Day and try to power-up more HIVE to get a bigger Power-Bee.
May the Hive Power be with you!

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Hive Power Up Month Challenge - February 2023 Winners List
Be ready for the March edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - March 1st 2023
The Hive Gamification Proposal
0
0
0.000
avatar

Congratulations @deepresearch! You received a personal badge!

You made another user happy by powering him up some HIVE on Hive Power Up Day and got awarded this Power Up Helper badge.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking

Check out our last posts:

Hive Power Up Month Challenge - February 2023 Winners List
Be ready for the March edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - March 1st 2023
The Hive Gamification Proposal
0
0
0.000
avatar

One of my friend also had the fear of entering in to the water, but with the passage of time, his fear started to go lower and lower, and now he can swim easily.

What are marvelous place you are visiting.

0
0
0.000