Zmiana pogody (October 6 2021)

avatar

Niespodziewanie nadeszła zmiana pogody...

Wprawdzie zapowiadano od kilku dni ulewy i burze, jednak wszyscy miejscowi meteorolodzy twierdzili że "przejdzie bokiem".

Jednak bokiem nic nie przeszło i wczoraj padało cały dzień z małymi przerwami.

Późnym wieczorem dostaliśmy od Służb Bezpieczeństwa powiadomienia o zagrożeniu, alert z dźwiękiem syreny przesłano na wszystkie greckie komórki.

Rodzice dzieci szkolnych zostali powiadomieni że dzisiaj szkoły będą zamknięte.
Lało i grzmiało całą noc ale dzisiaj było już na prawdę nie wesoło. Pojawił się silny wiatr i znacznie się ochłodziło.

Deszcz deszczem ale na Korfu bywają ulewy grożące powodzią.

Dzisiaj miałam za oknem typowo zimowe widoki.

Zdjęcia własne by @grecki-bazar-ewy.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


11860
Daily Activity0
0
0.000
5 comments
avatar

Congratulations @grecki-bazar-ewy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 45000 upvotes.
Your next target is to reach 50000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the October 1st Hive Power Up Day
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 64.75 AFIT tokens for your effort in reaching 11860 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.99% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000