Kierunek Korfu - Nowe Miasto (November 29 2021)

avatar

W dzisiejszym wpisie zabiorę Was na kręte uliczki Nowego Miasta Korfu.

Stare Miasto, otoczone kiedyś murami obronnymi, znajduje się mniej więcej pomiędzy Starą i Nową Twierdzą.

Za fragmentami murów obronnych powstało Nowe Miasto, specyficzne pod względem zabudowań.

Byłam bardzo zdziwiona, że na Korfu nie ma budynków komunalnych i spółdzielczych. Tym samym nie ma żadnych osiedli mieszkaniowych.

Ze względu na trzęsienia ziemi oraz pobliskie lotnisko, budynki na Korfu w określonych miejscach mogą mieć najwyżej trzy piętra.

Ponieważ wszystkie zabudowania są prywatne, często każdy kolejny budynek jest całkiem inny.

Mało tego, w każdym budynku często jest wielu właścicieli mieszkań i można poznać ten fakt patrząc z zewnątrz. Mieszkania różnią się oknami, balkonami czy kolorem.

Większość mieszkań jest wynajmowanych, głównie studentom. Na Korfu znajduje się Uniwersytet Joński (pierwsza uczelnia założona w Grecji) oraz Akademia Muzyczna więc studentów jest na prawdę dużo.

Właściciele mieszkań najczęściej mieszkają w wioskach na Korfu a mieszkania w stolicy dają im zarobek. Jest nawet bardzo popularna na wyspie anegdota, jeśli ktoś jedzie do miasta na początku miesiąca to mówi się że jedzie zebrać pieniądze za czynsz.

Jest jeszcze jedna ciekawostka zabudowań Nowego Miasta, otóż budynki najczęściej nie mają dachu.

Podobną sytuację widziałam w Atenach, zamiast dachu jest tzw taras. Na tarasie montuje się anteny, wiesza pranie a nawet grilluje podczas spotkań towarzyskich.

Niektóre tarasy są ładnie ogrodzone.

Bardzo lubię chodzić uliczkami Nowego Miasta i przyglądać się zabudowaniom, zwłaszcza że każdy budynek jest zupełnie inny.

W mieście Korfu zawsze jest gwarnie i tłocznie przez cały rok. Mieszkańcy całej wyspy przyjeżdżają tutaj załatwiać swoje sprawy albo po prostu napić się kawy ze znajomymi.

Im dalej, w stronę Nowego Portu, tym mniej zabudowań. Domy mieszkalne stoją w większych odstępach a pomiędzy nimi znajdują się sklepy sieciowe i hurtownie.
Tam już mi się nie podoba chociaż droga jest zdecydowanie szersza...

Oddalając się od miasta Korfu przy drodze pojawiają się powoli obiekty turystyczne, pensjonaty i hotele.

Zawsze wracamy z miasta bardzo zmęczeni ale i tak lubię tam jeździć.

Zdjęcia własne by @grecki-bazar-ewy.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


29/11/2021
10762
Daily Activity0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @grecki-bazar-ewy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the month.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 29
Hive Power Up Day - December 1st 2021 - Become an Orca!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 66.75 AFIT tokens for your effort in reaching 10762 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.97% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000