My Actifit Report Card: May 19 2022

avatar

Dnes jsem byl na služební cestě, takže pohybu opravdu málo.
Proseděl jsem sedm hodin za volantem, cesta byla dlouhá, lemovaná lány řepky, kterou nemám moc rád. Však víte, degradace zemědělské půdy, kontroverzní přimíchávaní biosložek do paliv, atd.
V duchu jsem přemýšlel, jak by se k řepce stavěly moje včely, které v tuto dobu nosí řepkovou sladinu málem po kýblech a vím, že bych se dozvěděl i par zajímavostí.
Řepka je nejvýznamnější středoevropská nektarodárná rostlina, řepkový med je překvapivě vysoce kvalitní, srovnatelný třeba s lipovým. Studie dokonce prokázaly jeho protirakovinné účinky.
Pokud si koupíte jarní květový med, tak velice pravděpodobně bude obsahovat právě řepku, pokud to nebude med např. z CHKO, ale málo který včelař to uvádí na etiketě.
Takže, za moje včely, řepka je celkem fajn, jen člověk to s ní nějak neumí.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


0
Daily Activity0
0
0.000
4 comments
avatar

Něco je špatně, opět ti tu svítí nula...

0
0
0.000
avatar

V momentě postnutí, mám načtený kroky, je to divný...

0
0
0.000
avatar

Congratulations @ibelin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 10 posts.
Your next target is to reach 20 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from May - Day 15
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Moje babi byla taky včelařka. Čtyři úly, nic světoborného. Ale na řepkový med si dobře pamatuju. A sám kupuju na teplou kuchyni jen řepkový olej. Nic proti řepce. Jen se s ní nesmí dělat kraviny...

0
0
0.000