My Actifit Report Card: June 16 2022

avatar

Návštěva muzea Járy Cimrmana, jednoho z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, kriminalistů, sportovců a průkopníků slepých uliček své doby 🙂 Bohužel mi nejdou načíst fotky, tak snad příště …
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


5527
Walking0
0
0.000
3 comments
avatar

V Muzeu Járy Cimrmana jsem byl naposledy, když ještě bylo umístěno ve sklepení Petřínské rozhledny. Symbolické místo.
Jistě jsou tam teď jiné exponáty, než dříve... Cimrmanologie pokročila. Ale její představitelé se odebírají postupně za Cimrmanem do českého nebe.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

As your total AFIT balance across chains is below 5,000 tokens, you are still not eligible for AFIT rewards. You can buy some AFIT tokens on hive-engine, pancakeswap, digifinex or dex-trade.
You received rewards as 0.80% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar

Congratulations @ibelin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 14000 upvotes.
Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - July 1st 2022
NFT for peace - Thank you for your continuous support
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000