Meatballs dinner for our best friends EN/BG Кюфтета за вечеря за нашите най-добри приятели

avatar

Hey pet lovers!

Let me share some moments from meatball dinner last night...

So as we all know what is mine is yours, nothing is mine, everything is to be shared!

Because now we are traveling and it’s kind of hard to keep on feeding Guru with meat, so we stopped by to see friends of @sillvie and get them into Hive as well, so here she is @didivelikova and her husband that for him will create an account very soon...

Any how, so we cooked them meatballs and chicken lanterns...

On this photo from left to right you can see all of Dog friends: Sluncho, Guru, Aia, Rila

img_7554.heic

Български:

Здравейте любители на домашните любимци!

Нека споделя някои моменти от вечерята с кюфтa от снощи ...

Тъй като всички знаем каквото е мое, е ваше, нищо не е мое, всичко трябва да се споделя!

Тъй като сега пътуваме и е трудно да продължавам да храня Гуру с месо, затова се отбихме да видим приятели на @sillvie и да ги вкараме в Hive, така че тук е @didivelikova и нейният съпруг, като за него ще създаде акаунт много скоро ...

Както и да е, затова им сготвихме кюфтета и пилешки фенери са нашите приятели ...

На тази снимка отляво надясно можете да видите всички приятели на кучета: Слънчо, Гуру, Айа, Рила


Waiting for the time to come!
One of the things I’ve been teaching Guru(“My dog”) is to be patient about food, and that the food is not everything!
Because by trying to feed them daily we change their perspective about the way they have to live, more or less, a German Shepherd is a wolf kind so it’s not in their nature to eat 2-3 times a day...
Any how food is a very long and complicated theme...

img_7547.heic

Български:

Чакаме да дойде времето!
Едно от нещата, на които преподавам на Гуру („Моето куче“), е да бъде търпелива по отношение на храната и че храната не е всичко!
Тъй като се опитваме да ги храним ежедневно, ние променяме тяхната гледна точка за начина им на живот, повече или по-малко, немската овчарка е вълк, така че не е в природата им да се хранят 2-3 пъти на ден ...
Както и да е, храната е много дълга и сложна тема ...


Here they are 20 meatballs for 4 dogs on average 5 each...

img_7552.heic

Тук те са 20 кюфтета за 4 кучета средно по 5 ...


Short story about my grandmas:

I live with my mother’s mother, she loves Guru and feed her with meatballs, salami and everything she eats with her.

About my other grandma’s my fathers mother, I’ve told her from 2 years now that I don’t eat meat 🥩 and every time she serves me with meat 🥩 and every time I’m telling her that I’m giving it to Guru, and every time she don’t like the idea that I’m sharing the meat 🥩 with her

img_7559.heic

Кратка история за моите баби:

Живея с майката на майка ми, тя обича Гуру и я храни с кюфтета, салам и всичко, което яде с нея.

За другата ми баба майката на бащите ми, казвам й от 2 години, че не ям месо 🥩 и всеки път, когато ми сервира с месо 🥩 и всеки път й казвам, че го давам на Гуру, и всеки път не й харесва идеята, че споделям месото с нея


img_7562.heicВсичко от ежедневието ни с Гуру само в моят блог в Hive.


Главна част от Йога практиките като цъкнете картинката отдолу:

Yoga practice available english as well.
English/Български

106238421_276164337060178_8452411478580806985_n.jpg

h4tfcz.jpgnew10.jpgikwbj0.jpg
new7.jpgnew8.jpgnew2.jpg

За всеки който иска да се пръседини към #Hive мрежата моля цъкни картниката с "Първи стъпки в #Hive" и изпълни всички стъпки от 1 до 5 като изгледаш и видео материала да разбереш какво е #Hive

VE.jpg


izhpw2.jpg

visible Xh/img_7562.heic)0
0
0.000
21 comments
avatar

Кюфтетата изглеждат много апетититно , чак на мен ми се доядоха:)))

Posted using Dapplr

0
0
0.000
avatar

Нали ;)
Точно си говорихме докато ги правим, че единственото место което ми се е дояждало е Кюфте...

0
0
0.000
avatar

!BEER

0
0
0.000
avatar

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

0
0
0.000
avatar

Голям пир е било 🙂

0
0
0.000
avatar

Така беше ;)
!BEER

0
0
0.000
avatar

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

0
0
0.000
avatar

Еха, какви прекрасни снимки си направил и си ги уловил заедно 😍

0
0
0.000
avatar

Едвам успях ;)

!BEER

0
0
0.000
avatar

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

0
0
0.000
avatar

IMG_20210908_121712108.jpg

IMG_20210904_183543922_MP.jpg

IMG_20210907_155932876.jpg

IMG_20210907_091555871.jpg

0
0
0.000