My Actifit Report Card: June 21 2022

avatar

Wczoraj dzień od rana nie zapowiadał się na ciepły. Jednak koło 8 rano zaczęło prażyć słoneczko. O 10 było już ponad 25 stopni.
Z remontem musimy się wstrzymać bo brakło kasy. Mogłem wreszcie pójść z Wolfem trochę na spacer. Nie daleko, tak po prostu wokół domu. I w sumie dobrze bo jak wracałem słoneczko zamieniło się na chmurki.

Kiedy wróciłem do domu zaczęło grzmieć. Chwilę później zaczęło lać.
Zamówiłem na allegro 3 silniczki 24v i jak przyjdą zacznę zabawę nad mini agregatem. Zobaczymy co mi się uda zrobić. Najpierw chce zrobić agregacik do ładowania telefonów i lampki ledowej. Jak się uda będę próbował z prądnicą na 230.
Wczoraj troszkę zacząłem rozrysowywać mniej więcej jak ma wyglądać mój pierwszy mini generator.
I tyle z mojej aktywności w dniu wczorajszym.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20/06/2022
14157
Daily Activity0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @ilodz24hd! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 30000 upvotes.
Your next target is to reach 35000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 57.24 AFIT tokens for your effort in reaching 14157 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.93% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000