My Actifit Report Card: January 6 2023

avatar

Wczorajszy dzień był jakiś dziwny. Raz wiosna, raz zima i jesień. Do tego porwisty wiatr. Na szczęście udało mi się wstrzelisz w trochę słońca, więc razem z psem udaliśmy się do "szkółek". Co dzień widać zmiany. Ścieżki pokryto tłuczoną cegłą i żwirem. Trochę trudniej się chodzi ale nie ma tragedii. Jedynie co to buty miałem całe czerwone.

Kupiłem Wolfowi szelki bo skubaniec nie pozwala sobie zakładać kolczatki. Cwaniaczek jeden.

Wczoraj rozpoczęliśmy naukę przychodzenia na dźwięk klika za. Byłem zaskoczony, po czwartej próbie zaczął przychodzić do nogi sam bez wołania. Dzisiaj lekcje powtórzymy i tak przez kilka jeszcze dni.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


05/01/2023
5199
Daily Activity0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 213.0298 AFIT tokens for your effort in reaching 5199 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.49% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Ranker Tree - L1
+ 15 User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Double Raindeer - L1
+ 100 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Santa's Gift - L1
+ 80 AFIT
Sports Chimney - L1
+ 50 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Sports Drink - L4
+ 6.5 % SPORTS
Sports Drink - L5
+ 7 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 177.7673 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000
avatar

Congratulations @ilodz24hd! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 19000 upvotes.
Your next target is to reach 20000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the December PUM Winners
Feedback from the January Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-12 - Winners List
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000