RE: My Actifit Report Card: November 25 2021

avatar

You are viewing a single comment's thread:

Vydedukoval jsem to ze skutečnosti, že se v Kostelci nalézá kostel této světice. A dotyčná byla císařovna.0
0
0.000
2 comments
avatar

Podle všeho to tak bude :-). Ve znacích se často patroni objevují :-)

0
0
0.000