My Actifit Report Card: January 9 2022

avatar
(Edited)

Dobrý večer s Actifitem. Řešil jsem dnes resty, převážné na PC. Včetně Keychainu. Sliboval jsem... Ne, vyhrožoval jsem nějakým tím veršotepectvím! Tak zkusím pošimrat své básnické slepé střevo...

Actifit

Milí zlatí, oni platí!
Bez legrace,
je tu na to aplikace.

Hýbejte se jako dříve
Dostane za to hive.
Sportování za odměnu!
Dostanete kryptoměnu!

Za každé gesto, za každý krok…
Zeptejte se @bucipuci !
Slavil na tom třetí rok…

Jo... To byl to ode mě opravdu hloupý nápad! Slibuji, že k dalšímu hlášení už nebudu ani zneužívat tag #cesky, ani rýmovat.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


09/01/2022
5047
Daily Activity0
0
0.000
10 comments
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 22000 replies.
Your next target is to reach 22500 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 7
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 567.4079 AFIT tokens for your effort in reaching 5047 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.70% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Double Raindeer - L1
+ 100 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Santa's Gift - L1
+ 77 AFIT
Santa's Gift - L1
+ 100 AFIT
Santa's Gift - L1
+ 94 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 531.5454 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar

Rýmuj, aspoň je co číst :)

0
0
0.000
avatar

Ono to moc ke čtení není... To je takové to, když na mě někdo vybafne, že chce veršovanou gratulaci k narozeninám pro tchýni... Když jsem ten češtinář...

0
0
0.000