My Actifit Report Card: August 14 2022

avatar
(Edited)

Dobrý večer s Actifitem. Tak mám poloviční dovolenou. Proč poloviční? Žena ji má taky... Kdo jste ženác, třeba znáte tu větu: "Bav mne, sasku!"

Dělám se ženou Prahu turisticky. Dnes židovské památky. Podle počtu pohybů vidíte, že jsem se napochodoval dost...
20220814_120450.jpg
Varhany v synagoze... Není žid, jako žid. Oni jsou chasidim, tedy ultraortodoxní, konzervativní, reformovaní... Tohle je ten poslední případ. Docela do toho vidím. Zítra se rozepíšu.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


14/08/2022
21847
Daily Activity0
0
0.000
9 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 300.1058 AFIT tokens for your effort in reaching 21847 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.92% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
Thanks to your friend @timehacker
+ 14 % AFIT
Thanks to your friend @timehacker
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @actifraenk
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @actifraenk
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 245.5508 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Je to s tím nějaké celé špatné... Nefunguje.

0
0
0.000
avatar

Měl by mít odstávku. Otázkou je, na jak dlouho ..

0
0
0.000
avatar

Nebyl by to první projekt v oblasti kryptoměn, který nedopadl. Nikdo v tom nemáme majlant...

0
0
0.000
avatar

To ne. Je to jenom takový hraní.

0
0
0.000