Three-pointer from the Block 2022 (Finals) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Финале)

DSCF0529_tn.jpg

DSCF0530_tn.jpg


There were over a hundred participants in the qualification part, and there were also those who applied several times. The break in counting the points needed for the finals was filled with a special program…


First, the participants were introduced to a fantastic youth folklore group…

У квалификационом делу било је преко стотину учесника, а било је и оних који су се пријављивали више пута. Пауза у бројању поена потребних за финале била је испуњена посебним програмом…


Најпре се учесницима представила сјајна омладинска фолклорна група…

DSCF0543_tn.jpg

DSCF0541_tn.jpg

DSCF0544_tn.jpg

DSCF0554_tn.jpg

DSCF0545_tn.jpg

DSCF0547_tn.jpg

DSCF0549_tn.jpg

DSCF0555_cr_tn.jpg

DSCF0552_tn.jpg

DSCF0553_tn.jpg

DSCF0550_tn.jpg


Then a long-range competition was held – shooting from the center of the court, and the winner won a T-shirt that he could choose from a boutique improvised for this occasion:

Затим је одржано далекометно такмичење – шутирање са центра терена, а победник је освојио мајицу коју је могао да бира из бутика импровизованог за ову прилику:

DSCF0574_tn.jpg

DSCF0572_cr_tn.jpg

DSCF0496_tn.jpg

DSCF0497_tn.jpg


Speaking of T-shirts… It wasn't just T-shirts, there were Z-shirts…

Кад смо код мајица… Није било само Т-мајица, било је и З-мајица…

DSCF0611_tn.jpg


This is currently the most popular design around the world, and T-shirts with the following symbols are going great in Serbia:

То је тренутно најпопуларнији дизајн широм света, а у Србији одлично иду мајице са следећим симболима:


DSCF0482_tn.jpg


DSCF0576-rotcr_tn.JPG


And this is the winner of the unofficial competition for the most humane message: Every cigarette is inconvenientte!

А ово је победник незваничног такмичења за најхуманију поруку: Свака цигарета смета!

DSCF0603-corr_tn.jpg
Every cigarette is inconvenientte!


Almost everyone present could be models for various designs…

Готово сви присутни могли су бити и манекени за разноврсан дизајн…

DSCF0565_tn.jpg

DSCF0599_tn.jpg


…including the organizers. Here they are calling out the names of… no less than 17 finalists!

…укључујући ту и организаторе. Ево их како прозивају… чак 17 финалиста!

DSCF0575_tn.jpg


The finals started with the youngest, and let’s not fool ourselves – there were all the winners!

Финале је почело са најмлађима, и да се не фолирамо – ту су били све сами победници!

DSCF0605-rot_tn.jpg

DSCF0618-rotcr_tn.jpg

DSCF0620_tn.jpg

DSCF0613-rot_tn.jpg

DSCF0615_tn.jpg


And so we came to the very top: The first two positions were undisputed, and the bronze medal was decided by three other participants:

И тако смо дошли до самог врха: Прва два места била су неспорна, а за бронзу одлучивала су још тројица учесника:


DSCF0625-rot_tn.jpg

DSCF0626_cr_tn.jpg

DSCF0623-rot_tn.jpg

DSCF0624-rotcr_tn.jpg

DSCF0621-rotcr_tn.jpg

DSCF0622-rot_tn.jpg

A medal ceremony followed…

Уследила је свечаност доделе медаља…

DSCF0628-corr_tn.jpg

DSCF0629-corr_tn.jpg

DSCF0632_crcorr_tn.jpg

DSCF0634-corr_tn.jpg


…and a Champion trophy…

…и пехара за шампиона…

DSCF0635-corr_tn.jpg


…to the real Champion!

…али правог!

DSCF0639_tn.jpg

DSCF0640-cor_tn.jpg

DSCF0645_crcorr_tn.jpg


It would be real shame to finish such a beautiful evening without some torchlight spectacle!

Било би истински недопустиво да се овако лепо вече заврши без бакљаде!

DSCF0649_tn.jpg

DSCF0658_tn.jpg

DSCF0655_tn.jpg

DSCF0656_tn.jpg

DSCF0659_tn.jpg

DSCF0652_tn.jpg

DSCF0654_tn.jpg

Hope you‘ve enjoy just as we did.

Надам се да сте уживали као што смо и ми.See you soon!All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.

Видимо се ускоро!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 са објективом Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano који је адаптиран на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.* * *

Related Posts [eng/срп] Повезани текстови

Three-pointer from the Block 2022 (Qualifications) [eng/срп] Тројка из блока 2022. (Квалификације)

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 – Finals [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021 – Финале

Memorial Tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi” – Fans! [eng/срп] Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“ – навијачи!

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021.


* * *

Tournament 2020 [eng/срп] Турнир 2020

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

Traditional Street Soccer Tournament – The Heat [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – врелина

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – Qualifications [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – квалификације

Shadow Hunters Contest Round 123 – Peter Pan at the Street Soccer Tournament!

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – In June! [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – у јуну!

* * *

Humanitarian Basketball Tournament 2019 [eng/срп] Хуманитарни кошаркашки турнир 2019

Humanitarian Street Basketball Tournament — For Filip’s Life

Хуманитарни турнир у баскету — За Филипов живот

* * *

Tournament 2019 [eng/срп] Турнир 2019

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Video Detail

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — видео детаљ

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Fans

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — навијачи

Day Two — FINALS [eng/срп] Дан други — ФИНАЛЕ

Day Two — Semifinals [eng/срп] Дан други — полуфинала

The Future of Tournament [eng/срп] Будућност турнира

Day One [eng/срп] Дан први

Before the tournament [eng/срп] Пред турнир

HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp0
0
0.000
2 comments
avatar

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 105 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
3

0
0
0.000
avatar

Sorry, out of BEER, please retry later...

0
0
0.000