Strzał w dziesiątkę. Drugi dzień wiosny, a tu trochę bardziej jesiennie? - My Actifit Report Card: March 21 2023

Bull's-eye. The second day of spring, and here a little more autumn?

The blowers woke me up early in the morning. I thought winter had returned, and the services were sweeping the snow.

Wczesnym rankiem obudziły mnie dmuchawy. Pomyślałem, że zima wróciła, i służby zamiatają śnieg.

Nothing could be further from the truth - the hosts of the area were sweeping the remaining leaves with blowers. But it didn't look too good either, because it felt more like fall than spring.

Nic bardziej mylnego - gospodarze terenu zamiatali dmuchawami pozostałe po jesieni liście. Ale to też nie wyglądało zbyt dobrze, bo kojarzyło się bardziej z jesienią niż z wiosną.

Spring climates, at least according to the calendar, also affected canoeists on the nearby pond. It is true that they are resistant to such temperatures, but if a large amount of very cold water falls on a hot head, it may end up with at least a slight cold

Wiosenne klimaty, przynajmniej kalendarzowo, udzieliły się również kajakarzom na pobliskim stawie. Co prawda oni są odporni na takie temperatury, ale jak na rozgrzaną głowę spadnie duża ilość bardzo zimnej wody, to może skończyć się to przynajmniej lekkim przeziębieniem.

And the park is getting more and more colorful. A gentle spring, warm rain will speed up the locomotive of life.

A w parku coraz bardziej kolorowo. Delikatny wiosenny, ciepły deszcz rozpędzi lokomotywę życia.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


21/03/2023
2985
Walking0
0
0.000
0 comments