Najcieplejszy dzień w tym roku, ale wiatr skutecznie obniżał temperaturę - My Actifit Report Card: March 23 2023

The hottest day this year, but the wind is effectively lowering the temperature

The temperature today is truly spring, because plus 19 degrees was a pleasant surprise.

Temperatura w dniu dzisiejszym iście wiosenna, bo plus 19 stopni było miłym zaskoczeniem.

But life experience told me - take a warm jacket and a hat. Indeed, the gusts of wind were so cold that without winter clothes it was not very pleasant. Even the occasional sun was not able to warm it effectively.

Ale doświadczenie życiowe podpowiadało - weź ciepłą kurtkę i czapkę. Rzeczywiście, podmuchy wiatru były tak zimne, że bez zimowych ubrań nie było zbyt przyjemnie. Nawet pojawiające się od czasu do czasu słońce nie potrafiło skutecznie ogrzać.

Spring in bloom. Extensive searches for its signs are no longer needed. It is enough to stop anywhere to experience it.

Wiosna w rozkwicie. Już nie są potrzebne intensywne wyszukiwania jej oznaków. Wystarczy zatrzymać się w dowolnym miejscu aby jej doznać.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


23/03/2023
1507
Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Sometime it have to be that way with hot day because the universe is main to cold hot and normal sometime all depending on it season at the moment

0
0
0.000
avatar

Therefore, even on a hot day, it is worth having a hat and a warm jacket with you 😁

0
0
0.000