Słońce kazało się rozbierać, a padający grad ubierać - My Actifit Report Card: March 25 2023

The sun told us to undress, and the raining hail to dress

The March dynamics in the weather are almost textbook. It's boiling in this pot.

Marcowa dynamiko w pogodzie jest niemal książkowa. Kotłuje się w tym garncu.

For a moment the sun is so hot that you have to undress, and in a moment it is raining with snow and hail.

Przez chwilę słońce grzeje tak, że trzeba się rozbierać, a za chwilę pada deszcz ze śniegiem i grad.

Even the young jackdaws lost their bearings and thought semolina was falling from the sky. It looked funny to run to the food, which disappeared before the eyes.

Nawet młode kawki straciły orientację i myślały, że z nieba leci kaszka manna. Wyglądało to zabawnie do dobiegały do pokarmu, który znikał w oczach.

But despite the warnings about the weather breaking down next week, I'm optimistic - winter has nothing to say here.

Ale mimo ostrzeżeń o załamaniu pogody w przyszłym tygodniu jestem dobrej myśli - zima tu już nie ma nic do powiedzenia.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


25/03/2023
2512
Walking0
0
0.000
0 comments