Poniedziałek z powrotem zimy - My Actifit Report Card: March 27 2023

Today is another day with memories of autumn. It got so cold that I didn't know what to wear.

Dzisiaj kolejny dzień ze wspomnieniami z jesieni. Zrobiło się tak zimno, że nie wiedziałem jak się ubrać.

A few photos from the warm autumn should lift the spirits a bit. I was already enjoying the first flowers and green leaves, and here is such a surprise.

Kilka zdjęć z ciepłej jesieni powinno trochę podnieść na duchy. Już cieszyłem się z pierwszych kwiatów i zielonych liści, a tu taka niespodzianka.

The photo of last year's bonfire effectively improved my mood, but the forecast for tomorrow is even worse. Oh, and I've already seen myself in shorts.

Zdjęcie ogniska z zeszłego roku skutecznie poprawiło mi nastrój, niemniej prognozy na jutro są jeszcze gorsze. Ech, a już widziałem siebie w krótkich spodenkach.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


27/03/2023
3011
Walking0
0
0.000
0 comments