Koniec marca, pogoda niemalże książkowa - My Actifit Report Card: March 30 2023

End of March, almost book weather

The best photos of sunsets are taken through a dirty window pane. They look like I used some kind of filter, but no. He will only add that this is not my window, because I have an east :D

Najlepsze zdjęcia zachodów słońca wychodzą zrobione przez brudna szybę w oknie. Wyglądają jakbym użył jakiegoś filtra, ale nie. Doda tylko, że to nie jest moje okno, bo ja mam na wschód :D

The day is not very active, I lost my power somewhere, the more that I hang around the same area. But what about those who go to the same gym every day?

Dzień mało aktywny, gdzieś uleciała mi zupełnie moc, ty bardziej, że kręcę się po tej samej okolicy. No ale co mają powiedzieć Ci, którzy chodzą codziennie do tej samej siłowni?

Spring gallops, despite the temporary pressures of winter, and this cannot be changed. It's more and more pleasant among greenery.

Wiosna galopuje, mimo chwilowych naporów zimy, i tego nie da się zmienić. Jest coraz bardziej przyjemnie wśród zieleni.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


30/03/2023
2006
Walking0
0
0.000
0 comments