Pracowity Dzień

avatar

Witam, cały dzień byłem zajęty, miałem bardzo dużo zleceń, a potem kilka ważnych spraw do załatwienia. Do domu wróciłem o 2:00 następnego dnia. Chciałem napisać post od razu, aby nie wstawiać wczorajszych, ale zmęczenie ze mną wygrało. Taka ilość pracy i obowiązków sprawiła, że nie miałem czasu przygotować normalnego obiadu, więc cały dzień jadłem fast foody, teraz tylko boli mnie brzuch, nie polecam.

W przerwie między zleceniami zrobiłem kilka zdjęć.

Chciałbym kiedyś napisać post o historii zamku oraz oprowadzić was po nim.

W Centrum spotkałem kilku znajomych, którzy zaprosili mnie na mecz Bayernu z Beneficą, chciałem go obejrzeć, ale niestety musiałem odmówić.

01.11.2021 - Sukces (10,216 kroków)
02.11.2021 - Sukces (10,084 kroków)

ilość sukcesówilość porażekcałkowita ilość kroków
2020,300


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


02/11/2021
10084
Daily Activity, Walking0
0
0.000
5 comments
avatar

Congratulations @matthew1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 900 upvotes.
Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the November 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Co przedstawiają fotografie?

0
0
0.000
avatar

To Nidzica. Zamek krzyżacki i ratusz.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 156.75 AFIT tokens for your effort in reaching 10084 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.47% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 95.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000