Ciężki Dzień

avatar

Witam, nie udało mi się zbić poprzeczki po południu, co zmusiło mnie do spaceru po ciemku. Cały dzień miałem zawalony pracą i obowiązkami, co mnie bardzo wymęczyło. Rozmyślałem nad zrobieniem obszernego poradnika dotyczącego hive, aby móc wykonać magnesy (podobnie jak @deepresearch) z kodem qr, prowadzące do owego wpisu. W poradniku umieściłbym wszystko, co sprawiało mi kłopot na początku, a dobrze pamiętam te trudności, w końcu na hivie jestem zaledwie dwa i pół miesiąca. Magnesy umieściłbym w różnych częściach mojego miasta.

Pozdrawiam!

Statystyki moich zmagań w konkursie "poprzeczka".

01.11.2021 - Sukces (10,216 kroków)

02.11.2021 - Sukces (10,084 kroków)

03.11.2021 - Sukces (7,963 kroków)

04.11.2021 - Sukces (6,006 kroków)

05.11.2021 - Sukces (7,208 kroków)

06.11.2021 - Sukces (8,774 kroków)

07.11.2021 - Sukces (8,632 kroków)

08.11.2021 - Sukces (10,158 kroków)

09.11.2021 - Porażka (8,787 kroków)

10.11.2021 - Porażka (9,993 kroków)

11.11.2021 - Sukces (11,237 kroków)

12.11.2021 - Sukces (14,346 kroków)

13.11.2021 - Sukces (13,202 kroków)

14.11.2021 - Sukces (14,061 kroków)

15.11.2021 - Sukces (15,950 kroków)

16.11.2021 - Sukces (18,214 kroków)

17.11.2021 - Sukces (17,109 kroków)

ilość sukcesówilość porażekcałkowita ilość kroków
152191,940


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17/11/2021
17109
Daily Activity, Walking0
0
0.000
3 comments
avatar

Też dziś musiałem zrobić sobie wieczorny marszobieg, żeby dobić do 18000, właśnie wróciłem.

Wydaje mi się, że to wartościowa perspektywa, sam ze swoich początkowych zmagań niewiele pamiętam, głównie to, że musiałem solidnie się zawziąć, żeby ogarnąć nowy system. Trzymam kciuki.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 204.5 AFIT tokens for your effort in reaching 17109 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.71% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 140.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar

Congratulations @matthew1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 1250 upvotes.
Your next target is to reach 1500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 18
0
0
0.000