Miłe Spotkanie

avatar

Witam, dziś miałem wolne od wszelkich obowiązków, dzięki czemu miałem więcej czasu na hobby oraz na spędzanie czasu przed komputerem. Wieczorem umówiłem się na pizzę z @Sandraa1. Na posiłku się nie skończyło, pospacerowaliśmy po parku i nie tylko. Rozmawialiśmy trochę o hivie, ale nie był to główny temat rozmów. Spotkanie bardzo poprawiło mi humor. Po powrocie do domu czekał mnie jeszcze jeden spacer, aby zbić poprzeczkę. Praca nad poradnikiem ruszyła, czuję, że się powtarzam, ale z drugiej strony wiem, że to ma sens. Nie wiem, ile czasu będę miał w tym tygodniu. W poniedziałek mam od groma zleceń, nie wiem jak w pozostałe dni.

Pozdrawiam!

Statystyki moich zmagań w konkursie "poprzeczka".

01.11.2021 - Sukces (10,216 kroków)

02.11.2021 - Sukces (10,084 kroków)

03.11.2021 - Sukces (7,963 kroków)

04.11.2021 - Sukces (6,006 kroków)

05.11.2021 - Sukces (7,208 kroków)

06.11.2021 - Sukces (8,774 kroków)

07.11.2021 - Sukces (8,632 kroków)

08.11.2021 - Sukces (10,158 kroków)

09.11.2021 - Porażka (8,787 kroków)

10.11.2021 - Porażka (9,993 kroków)

11.11.2021 - Sukces (11,237 kroków)

12.11.2021 - Sukces (14,346 kroków)

13.11.2021 - Sukces (13,202 kroków)

14.11.2021 - Sukces (14,061 kroków)

15.11.2021 - Sukces (15,950 kroków)

16.11.2021 - Sukces (18,214 kroków)

17.11.2021 - Sukces (17,109 kroków)

18.11.2021 - Sukces (18,738 kroków)

19.11.2021 - Sukces (19,054 kroków)

20.11.2021 - Sukces (20,744 kroków)

ilość sukcesówilość porażekcałkowita ilość kroków
182250,476


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


20/11/2021
20744
Daily Activity, Walking0
0
0.000
3 comments
avatar

Congratulations @matthew1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 100 comments.
Your next target is to reach 200 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 18
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 206.5 AFIT tokens for your effort in reaching 20744 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.88% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 140.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000