Dzień bez Chwili Wytchnienia

avatar

Witam, prawie miałem pierwszą od dawna porażkę w poprzeczce, ale pomimo zmęczenia zrobiłem wymaganą ilość kroków. Cały dzień miałem zawalony obowiązkami, przyjąłem zdecydowanie za dużo zleceń, co poskutkowało dziewięcioma godzinami w kilku miastach. Następnie musiałem, chociażby zacząć raporty. Większość kroków zrobiłem po 20:00, troszkę zmarzłem, ale do łóżka położyłem się z myślą, że udało mi się wszystko zrobić, a następne dni będą luźniejsze, dzięki czemu będę mógł korzystać z życia.

Pozdrawiam!

Statystyki moich zmagań w konkursie "poprzeczka".

01.11.2021 - Sukces (10,216 kroków)

02.11.2021 - Sukces (10,084 kroków)

03.11.2021 - Sukces (7,963 kroków)

04.11.2021 - Sukces (6,006 kroków)

05.11.2021 - Sukces (7,208 kroków)

06.11.2021 - Sukces (8,774 kroków)

07.11.2021 - Sukces (8,632 kroków)

08.11.2021 - Sukces (10,158 kroków)

09.11.2021 - Porażka (8,787 kroków)

10.11.2021 - Porażka (9,993 kroków)

11.11.2021 - Sukces (11,237 kroków)

12.11.2021 - Sukces (14,346 kroków)

13.11.2021 - Sukces (13,202 kroków)

14.11.2021 - Sukces (14,061 kroków)

15.11.2021 - Sukces (15,950 kroków)

16.11.2021 - Sukces (18,214 kroków)

17.11.2021 - Sukces (17,109 kroków)

18.11.2021 - Sukces (18,738 kroków)

19.11.2021 - Sukces (19,054 kroków)

20.11.2021 - Sukces (20,744 kroków)

21.11.2021 - Sukces (21,051 kroków)

22.11.2021 - Sukces (22,072 kroków)

ilość sukcesówilość porażekcałkowita ilość kroków
202293,599


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


22/11/2021
22072
Daily Activity, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @matthew1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 4250 upvotes.
Your next target is to reach 4500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 21
Hive Power Up Month - Feedback from Day 18
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 104.5 AFIT tokens for your effort in reaching 22072 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.09% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 40.0000 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000