Wieczorna Przechadzka

avatar

Witam, dziś znowu wstałem bardzo wcześnie, dzięki czemu przed pracą miałem chwilę czasu dla siebie. Uznałem, że poświęcę godzinę na zaczęcie postów na Hive oraz dwie na naukę PHP'a. Zleceń miałem mało, a do tego były one niedługie. Po pracy odwiedziłem znajomych, z którymi pojechaliśmy do McDonalda, aby zjeść drwala. Po powrocie pograliśmy trochę przy piwie oraz przekąskach. Do domu wróciłem około godziny 15:00, było wtedy jeszcze nawet jasno, uznałem, że wykorzystam to i wyjdę na krótki spacer. Skierowałem się w stronę małego jeziora nieopodal mojej wsi, nie chciałem iść gdzieś dalej, ponieważ oznaczałoby to powrót po ciemku. Gdy wróciłem ze spaceru, zająłem się trochę kolekcją, obejrzałem film oraz napisałem post. Przyznam się, że dziś ledwo udało mi się przeskoczyć poprzeczkę, mam nadzieję, że uda mi się wytrzymać do końca miesiąca z jak najmniejszą ilością porażek.

Pozdrawiam!

Statystyki moich zmagań w konkursie "poprzeczka".

01.1.2022 - Sukces (11,628 kroków)

02.1.2022 - Sukces (11,343 kroków)

03.1.2022 - Sukces (13,458 kroków)

04.1.2022 - Sukces (10,519 kroków)

05.1.2022 - Sukces (10,274 kroków)

06.1.2022 - Sukces (9,694 kroków)

07.1.2022 - Sukces (10,594 kroków)

08.1.2022 - Sukces (11,334 kroków)

09.1.2022 - Sukces (11,504 kroków)

10.1.2022 - Sukces (10,282 kroków)

11.1.2022 - Sukces (11,247 kroków)

12.1.2022 - Sukces (12,280 kroków)

13.1.2022 - Sukces (13,330 kroków)

14.1.2022 - Sukces (14,688 kroków)

15.1.2022 - Sukces (15,297 kroków)

ilość sukcesówilość porażekcałkowita ilość kroków
150177,472


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15/01/2022
15297
Daily Activity, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @matthew1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 15
Hive Power Up Month - Feedback from day 10
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 63.6925 AFIT tokens for your effort in reaching 15297 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.95% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Ranker - L5
+ 3 User Rank
Thanks to your friend @browery
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000