(PL/ENG) Kolejny dzień nad jeziorem / Another day at the lake

avatar

Hej, dziś pojechaliśmy z Sandrą nad jezioro popływać. Odwiedziliśmy najbardziej popularną plażę w okolicy. Woda była bardzo zimna, ale udało nam się jakoś zamoczyć. Przez większość czasu w jeziorze uczyłem Sandrę pływać. Moim zdaniem ona opanowała już tę umiejętność, ale ma jakiś lęk przed miejscami, gdzie nie ma gruntu. Po wyjściu z wody poszliśmy coś zjeść w pobliskiej budce. Nie był to najlepszy posiłek, ale mam mały remont w kuchni, więc była to jedyna opcja. Na jedzenie mieliśmy czekać godzinę, więc ja pojechałem bardzo szybko do domu po telefon, którego nie zabrałem wcześniej. Po posiłku posiedzieliśmy jeszcze trochę nad jeziorem. Podczas drogi powrotnej odwiedziliśmy jeszcze drugi akwen. Znowu utrzymałem formę, zrobiłem znowu ponad 13 tysięcy kroków.

Hey, today Sandra and I went to the lake for a swim. We visited the most popular beach in the area. The water was very cold, but we somehow managed to get wet. For most of the time in the lake I taught Sandra how to swim. In my opinion, she has already mastered the skill, but she has some fear of places where there is no land. After getting out of the water, we went to eat something at a nearby booth. It wasn't the best meal, but I'm having a little renovation in the kitchen, so it was the only option. We had to wait an hour for the food, so I went very quickly home to get my phone, which I had not taken earlier. After the meal, we sat by the lake for a while longer. On the way back we visited another body of water. Again, I kept in shape and took more than 13,000 steps again.

Zdjęcia zostały zrobione telefonem (Samsung S22 Ultra).

The photos were taken with a phone (Samsung S22 Ultra).

Pozdrawiam!

I wish you a good day/night/evening

Statystyki moich zmagań w rywalizacji "poprzeczka".

01.8.2022 - Sukces (1,212 kroków)

02.8.2022 - Sukces (11,619 kroków)

03.8.2022 - Sukces (3,227 kroków)

04.8.2022 - Sukces (6,905 kroków)

05.8.2022 - Sukces (15,393 kroków)

06.8.2022 - Porażka (647 kroków)

07.8.2022 - Sukces (9,536 kroków)

08.8.2022 - Porażka (267 kroków)

09.8.2022 - Porażka (7,763 kroków)

10.8.2022 - Sukces (14,768 kroków)

11.8.2022 - Sukces (13,820 kroków)

12.8.2022 - Sukces (13,449 kroków)

13.8.2022 - Sukces (13,324 kroków)

ilość sukcesówilość porażekcałkowita ilość kroków
103111,930


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


13/08/2022
13324
Daily Activity, Walking0
0
0.000
3 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 301.9701 AFIT tokens for your effort in reaching 13324 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.92% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 235.0701 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000
avatar

Congratulations @matthew1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000