(PL/ENG) Uciążliwa Rutyna / Disruptive Routine

avatar

Hej. Niestety, w moich wpisach będzie często wiać rutyną, ponieważ moje dni wyglądają praktycznie tak samo. Dziś wstałem około godziny dziewiątej i poszedłem się ogarnąć, następnie usiadłem do komputera. Przed monitorem spędziłem dużo czasu, analizując rynek i robiąc misje w rs. Gdy zrobiłem się głodny, poszedłem do kuchni i przygotowałem sobie obiad. Po posiłku wyszedłem na spacer. Moim celem było jezioro w kształcie serca, które jest najbliżej ode mnie. W tygodniu mam mało czasu, więc moje przechadzki nie są długie, ale mimo wszystko cieszę się, że jestem w stanie znaleźć, chociaż 30 minut na tę aktywność. W pracy stała nuda. Ostatnio miałem okazję nauczyć się pracować na innym stanowisku, ale nie znaleziono osoby odpowiedniej do przeszkolenia, więc jeszcze trochę zabawię na moim miejscu, co niezbyt mi się podoba…

Hey. Unfortunately, there will often be a whiff of routine in my posts, as my days look virtually the same. Today, I got up around nine o'clock and went to clean myself up, then sat down at the computer. In front of the monitor I spent a lot of time analyzing the market and doing missions in rs. When I got hungry, I went to the kitchen and prepared dinner for myself. After the meal, I went out for a walk. My destination was the heart-shaped lake closest to me. I have little time during the week, so my walks aren't long, but I'm nevertheless glad that I'm able to find at least 30 minutes for this activity. At work, the constant boredom. Recently I had the opportunity to learn how to work in another position, but no suitable person was found to train me, so I will still have some fun in my place, which I don't like very much....

Pozdrawiam!

I wish you a good day/night/evening

Statystyki moich zmagań w rywalizacji "poprzeczka".

01.9.2022 - Sukces (8,529 kroków)

02.9.2022 - Sukces (16,752 kroków)

03.9.2022 - Sukces (17,434 kroków)

04.9.2022 - Sukces (9,103 kroków)

05.9.2022 - Sukces (18,550 kroków)

06.9.2022 - Sukces (13,050 kroków)

07.9.2022 - Sukces (8,215 kroków)

08.9.2022 - Sukces (8,140 kroków)

09.9.2022 - Sukces (15,482 kroków)

10.9.2022 - Sukces (12,501 kroków)

11.9.2022 - Sukces (13,974 kroków)

12.9.2022 - Sukces (13,828 kroków)

13.9.2022 - Porażka (7,426 kroków)

14.9.2022 - Porażka (6,238 kroków)

15.9.2022 - Sukces (17,282 kroków)

16.9.2022 - Porażka (12,337 kroków)

17.9.2022 - Porażka (10,351 kroków)

18.9.2022 - Sukces (18,264 kroków)

19.9.2022 - Sukces (19,745 kroków)

20.9.2022 - Sukces (22,693 kroków)

21.9.2022 - Porażka (11,194 kroków)

22.9.2022 - Porażka (6,861 kroków)

22.9.2022 - Koniec! (14,955 kroków)

23.9.2022 - Koniec!

24.9.2022 - Koniec!

25.9.2022 - Koniec!

26.9.2022 - Koniec!

27.9.2022 - Koniec!

28.9.2022 - Koniec!

29.9.2022 - Koniec!

ilość sukcesówilość porażekcałkowita ilość kroków
167296,666


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


29/09/2022
10795
Daily Activity, Walking0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 251.175 AFIT tokens for your effort in reaching 10795 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.62% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 185.0000 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000