(PL/ENG) Grzybowy trend / Mushroom trend

avatar

Hej, dziś nie zrobiłem kompletnie nic. Odpoczywałem po ostatnim dniu pracy. Umówiłem się jutro na spacer z koleżanką, z którą nie rozmawiałem od 2 lat. Odnowiliśmy trochę kontakt. Nie wiem, o co chodzi, ale jest w Polsce jakaś dziwna moda wśród młodych ludzi na grzybobranie. Dosłownie każdy chce znaleźć jakiś ogromnego grzyba. Przy okazji jutrzejszego spaceru mamy właśnie sprawdzić, czy jakieś grzyby w lesie są. Może moda na zbieranie grzybów jest czymś dobrym, każdemu przyda się odrobina spaceru. Zrobiłem dziś bardzo mało kroków i nie byłem na żadnej przechadzce, więc wstawię zdjęcie z innego dnia. Jutro obiecuję poprawę i normalny post ze spaceru.

Hey, today I did absolutely nothing. I rested after the last day of work. I made an appointment tomorrow to go for a walk with a friend I haven't talked to in 2 years. We renewed contact a bit. I don't know what it's all about, but there's some kind of strange fashion among young people in Poland for mushrooming. Literally everyone wants to find some huge mushroom. When we go for a walk tomorrow, we are just about to see if there are any mushrooms in the forest. Maybe the mushroom picking fad is a good thing, everyone could use a little walk. I took very few steps today and was not on any walk, so I will insert a photo from another day. Tomorrow I promise to improve and make a normal post from the walk.

Pozdrawiam!

I wish you a good day/night/evening

Statystyki moich zmagań w rywalizacji "poprzeczka".

01.9.2022 - Sukces (8,529 kroków)

02.9.2022 - Sukces (16,752 kroków)

03.9.2022 - Sukces (17,434 kroków)

04.9.2022 - Sukces (9,103 kroków)

05.9.2022 - Sukces (18,550 kroków)

06.9.2022 - Sukces (13,050 kroków)

07.9.2022 - Sukces (8,215 kroków)

08.9.2022 - Sukces (8,140 kroków)

09.9.2022 - Sukces (15,482 kroków)

10.9.2022 - Sukces (12,501 kroków)

11.9.2022 - Sukces (13,974 kroków)

12.9.2022 - Sukces (13,828 kroków)

13.9.2022 - Porażka (7,426 kroków)

14.9.2022 - Porażka (6,238 kroków)

15.9.2022 - Sukces (17,282 kroków)

16.9.2022 - Porażka (12,337 kroków)

17.9.2022 - Porażka (10,351 kroków)

18.9.2022 - Sukces (18,264 kroków)

19.9.2022 - Sukces (19,745 kroków)

20.9.2022 - Sukces (22,693 kroków)

21.9.2022 - Porażka (11,194 kroków)

22.9.2022 - Porażka (6,861 kroków)

22.9.2022 - Koniec! (14,955 kroków)

23.9.2022 - Koniec!

24.9.2022 - Koniec!

25.9.2022 - Koniec!

26.9.2022 - Koniec!

27.9.2022 - Koniec!

28.9.2022 - Koniec!

29.9.2022 - Koniec!

29.9.2022 - Koniec!

30.9.2022 - Koniec!

ilość sukcesówilość porażekcałkowita ilość kroków
167296,666


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


30/09/2022
3761
Daily Activity, Walking0
0
0.000
1 comments