Zejmar Gorge and Geravy / Zejmarská roklina a Geravy

Read this post on TravelFeed.io for the best experience


I wrote this article in two languages. In English and Slovak language.

It's a nice weekend and we spend the night with my wife's grandmother in the village Nálepkovo. We would like to go on a not very demanding trip to take advantage of this beautiful weather. I opened a website with a tourist theme and after researching the options we have, we decided.

The choice fell on the Zejmar gorge. It is one of the smaller gorges in the Slovak Paradise National Park. However, this in no way detracts from its attractiveness.

We get in the car and go to the village of Dedinky, where our hike begins. There is a large parking lot right next to the Palcmanská Maša reservoir.

According to data from the Internet, today we have a six-kilometer hike with an elevation gain of 365 meters.

Following the red tourist sign, we come to the mouth of the Zejmar gorge and enter the gorge.

Along the forest path, next to the stream we climb slightly.

We walk around smaller or larger waterfalls, just as we play for hiking in the Slovak Paradise.

The waterfalls in the gorge are named after Captain Sticker. He was a World War II hero. He worked as a teacher in the nearby village of Biele vody.

After crossing the lower part, we got to probably the most beautiful part of the gorge. Iron footrests and chains lead us to Sticker Waterfall. We overcome it with the help of a ladder.

From its top is a beautiful view between the trees to a wide area.

We walk a few more meters and we are up.

We went to the Gerava plain. On a large meadow we see a fence in which there are animals. we come to her and find that she is inhabited by hares and wild boars. We pack our backs from our backs, tear the grass and feed the bunnies while resting. It is a pleasant diversification of today's tour.

   

   

After a break, we continue along the green tourist sign. We return through the forest to the village of Dedinky, where we have a parked car. We walk around Palcmenská Maša. If I was after an eight-hour hike, I would probably consider refreshing myself here, but I won't step into it after less than three hours. I already bathed in it and I can say that the water is not the warmest.

Although the Zejmar Gorge is not the largest gorge in the Slovak Paradise, it is definitely worth a visit. There are beautiful waterfalls, ladders and views of the Slovak Paradise. It is definitely suitable for less able tourists who want to see the Slovak Paradise.

well thank you

Po Slovensky

Je pekný víkend a my nocujeme pri manželkinej babke v obci Nálepkovo. Radi by sme sa vybrali na nie veľmi náročný výlet, aby sme vyuzili toto krásne počasie. Otvoril som internetové stránky s turistickou tématikou a po preskúmaní možností ktoré máme sme sa rozhodli.

Voľba padla na Zejmarskú roklinu. Je to jedna z menších roklín v Národnom parku Slovenský raj. To jej ale v žiadnom prípade neuberá na atraktivite.

Nasadáme do auta a ideme do obce Dedinky, kde sa naša túra začína. Nachádza sa tu veľké parkovisko priamo pri vodnej nádrži Palcmanská Maša.

Podľa údajov z internetu nás dnes čaká šesť kilometrová túra s prevýšením 365 metrov.

Po červenej turistickej značke prichádzame na ústie Zejmarskej rokliny a vchádzame do rokliny.

Po lesnej cestičke, popri potôčiku mierne stúpame.

Prechádzame okolo menších či väčších vodopádov tak, ako sa na turistiku v Slovenskom raji partí.

Vodopády v rokline sú pomenované podľa kapitána Nálepku. Bol to hrdina Druhej svetovej vojny. Pôsobil ako učiteľ v neďalekej obci Biele vody.

Po prejdení dolnej časti sme sa dostali k asi najkrajšej časti rokliny. Železné stupačky a reťaze nás privádzajú k Nálepkovému vodopádu. Ten prekonávame pomocou rebríka.

Z jeho vrchu je krásny výhľad pomedzi stromy na široké okolie.

Prejdeme ešte pár metrov a sme hore.

Vyšli sme na planinu Geravy. Na veľkej lúke vidíme ohradu v ktorej sú zvieratá. prichádzame k nej a zisťujeme, že ju obývajú zajace a diviaky. Skladáme si z chrbta batohy, trháme trávu a popri oddychu zajačiky kŕmime. Je to príjemné spestrenie dnešnej túry.

  

    

Po pauze pokračujeme ďalej po zelenej turistickej značne. Cez les sa vraciame do obce Dedinky, kde máme zaparkované auto. Prechádzame okolo Palcmenskej Maši. Keby som bol po osem hodinovej túre, tak by som asi zvažoval, že sa tu osviežim, no po necelých troch hodinkách do nej nevkročím. Kúpal som sa už v nej a môžem povedať, že tá voda nie je práve najteplejšia.

Hoci Zejmarská roklina nie je najväčšia roklina v Slovenskom raji, určite stojí za to, aby ju človek navštívil. Nachádzajú sa tu krásne vodopády, rebríky a výhľady, ako sa na Slovenský raj patrí. Jednoznačne je vhodná pre menej zdatných turistov, ktorý chcú vidieť Slovenský raj.

Ďakujem


View this post on TravelFeed for the best experience.


0
0
0.000
7 comments
avatar

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

0
0
0.000
avatar

Congratulations @photoparadise! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@for91days (TravelFeed team)

PS: You can now search for your travels on-the-go with our Android App. Download it on Google Play

0
0
0.000
avatar

Hiya, @choogirl here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1346.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

0
0
0.000
avatar

Wow. You have to be careful when you're there, it's definitely slippery.

0
0
0.000
avatar

Yes, it is good to wear hiking boots because it slides on wet stones.

0
0
0.000