9th Season of Polish League Actifit (#POLIAC) - Results Day 2 + Schedule Day 5

avatar
Authored by @@browery

09-02.gif

Welcome to the summary of the second round. Attendance in the first round was 85,42%, and the average was 19447 steps (result worse by 19 steps than the best). I am puzzled by the lack of activity of a few participants; if there are no reports from them for a week (seven days) they will be automatically removed from the tournament, and the matches they have played so far will be considered non-existent.

[POL] Zapraszam na podsumowanie drugiej rundy. Frekwencja w pierwszej rundzie wyniosła 85,42%, a średnia 19447 kroków (wynik gorszy o 19 kroków od najlepszego). Zastanawia mnie brak aktywności kilku z uczestników, jeżeli nie będzie od nich raportów przez tydzień (siedem dni) to automatycznie zostaną usunięci z turnieju, a dotychczasowe mecze z ich udziałem zostaną uznane za niebyłe.

TOP5 Round Two:

1 @bucipuci (Golden League) - 69730 (beneficiary 3% of the rewards for this post)
2 @dragokazo (Golden League) - 46898 (beneficiary 2% of the rewards for this post)
3 @danmaruschak (Golden League) - 30183 (beneficiary 1% of the rewards for this post)
4 @mushanov (Golden League) - 29809
5 @fredkese (Bronze League) - 29463


GOLDEN LEAGUE

g1.jpg
from @browery raport

I don't remember @practicaleric ever having such a difficult start before, two rounds and still no points; this time, @manuvert was his opponent. The same goes for @flaxz, except that in the first match, he was close to winning, but in the second round, @dragokazo left no doubt who was better in this match. The evenly matched match between @mushanov and @danmaruschak ended with a slight win for the latter. Sensational match between @sk1920 vs @browery? This time @browery lost at his request, as he forgave his evening walk in favour of pizza with his wife; such are the costs of binge eating. Also without defeat are @ptaku and @cezary-io. Prizes of 100 AFIT each for activity go to @bucipuci (best score) and @mushanov (best score among losers).

[POL] Nie pamiętam, żeby @practicaleric kiedykolwiek wcześniej miał tak trudny początek, dwie rundy i wciąż bez punktów, tym razem jego pogromcą okazał się @manuvert. Podobnie ma się sprawa z @flaxz, z tymże w pierwszym meczu był bliski zwycięstwa, ale w drugiej rundzie @dragokazo nie pozostawił wątpliwości kto jest lepszy w tym meczu. Wyrównany mecz pomiędzy @mushanov i @danmaruschak zakończył się nieznaczną wygraną tego drugiego. Sensacja w meczu @sk1920 vs @browery? Tym razem @browery przegrał na własne życzenie, bo odpuścił sobie wieczorny spacer na rzecz pizzy z żoną, takie są koszty obżarstwa. Bez porażki pozostają również @ptaku i @cezary-io. Nagrody po 100 AFIT za aktywność otrzymują @bucipuci (najlepszy wynik) i @mushanov (najlepszy wynik wśród przegranych).

Round 22022-06-16Results
@practicaleric@manuvert19333 - 25288
@mushanov@danmaruschak29809 - 30183
@flaxz@dragokazo25119 - 46898
@merthin@mariya3628624 - 22473
@ptaku@cryptospa22452 - 20605
@ilodz24hd@bucipuci18813 - 69730
@dirkzett@cezary-io12416 - 29219
@sk1920@browery23025 - 16262

#PlayerPointsForAgainst
1@bucipuci613767341159
2@danmaruschak65948042690
3@sk192065437835444
4@cezary-io65038232540
5@ptaku64460141977
6@dragokazo36242150410
7@merthin34780653826
8@mariya3634776444147
9@manuvert34763487276
10@browery34387250423
11@ilodz24hd33875989516
12@flaxz05251774508
13@mushanov04993351346
14@practicaleric03911945234
15@dirkzett03378851368
16@cryptospa03348651749

g2.jpg
from @dirkzett raport

There are some interesting duels scheduled for Sunday. A difficult task ahead of @practicaleric, will he break the bad streak in the match against @dragokazo? In the next match @mushanov will check the Sunday form of @bucipuci. The duels of @flaxz vs @cezary-io and @merthin vs @browery will provide a lot of excitement.

[POL] Na niedzielę zaplanowano kilka ciekawych pojedynków. Trudne zadanie przed @practicaleric, czy przełamie złą passę w meczu z @dragokazo? W kolejnym meczu @mushanov sprawdzi niedzielną formę @bucipuci. Dużo emocji dostarczą pojedynki @flaxz vs @cezary-io oraz @merthin vs @browery.

Round 52022-06-19
@practicaleric@dragokazo
@danmaruschak@mariya36
@manuvert@cryptospa
@mushanov@bucipuci
@flaxz@cezary-io
@merthin@browery
@ptaku@sk1920
@ilodz24hd@dirkzett

GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE


SILVER LEAGUE

s1.jpg
from @stefannikolov raport

After sleeping through the first round in the new season, @ykretz.sports on occasion beat @pjansen. The German in the women's side landed in the relegation zone. In the first round, @romualdd whetted the appetite that he would dictate this season, and already in the second round, he gave the match away by a walkover, which @krakonos is most happy about. Rookie @allonyx.ngs score a perfect start to the season; apart from him, @stefannikolov and @homesteadlt remain unbeaten. Prizes of 100 AFIT each for activity go to @stefannikolov (best score) and @asia-pl (best score among losers).

[POL] Po przespaniu pierwszej rundy w nowym sezonie zameldował się @ykretz.sports przy okazji pokonał @pjansen. Niemiec w kobiecym towarzystwie wylądował w strefie spadkowej. W pierwszej rundzie @romualdd narobił apetytu, że ten sezon będzie pod jego dyktando, a już w drugiej rundzie oddał mecz walkowerem, z czego najbardziej cieszy się @krakonos. Bardzo dobry początek sezonu zalicza debiutant @allonyx.ngs, oprócz niego niepokonani pozostają @stefannikolov i @homesteadlt. Nagrody po 100 AFIT za aktywność otrzymują @stefannikolov (najlepszy wynik) i @asia-pl (najlepszy wynik wśród przegranych).

Round 22022-06-16Results
@pjansen@ykretz.sports12423 - 19230
@allonyx.ngs@asia-pl20512 - 17739
@homesteadlt@matthew123656 - 5288
@davidthompson57@sandraa117392 - 0
@kiel91@nanie.lilla17398 - 18631
@racibo@stefannikolov5550 - 27312
@notak@davidesimoncini0 - 0
@krakonos@romualdd10035 - 0

#PlayerPointsForAgainst
1@allonyx.ngs64868617739
2@stefannikolov6439355550
3@homesteadlt64074318477
4@davidesimoncini42266813525
5@kiel9133676518631
6@nanie.lilla33649438383
7@davidthompson5732962219974
8@racibo32653545175
9@romualdd32568025031
10@matthew132526235886
11@krakonos32356022668
12@ykretz.sports31923040597
13@notak1016623
14@asia-pl03092837599
15@pjansen02741944910
16@sandraa10036759

s2.jpg
from @racibo raport

In most of the duels, it is difficult to identify favourites. The Silver League is distinguished by the fact that the level of participants is equal, but they can surprise.

[POL] W większości pojedynków trudno wskazać faworytów. Silver League wyróżnia się tym, że poziom uczestników jest bardzo wyrównany, ale potrafią zaskoczyć.

Round 52022-06-19
@pjansen@stefannikolov
@nanie.lilla@davidesimoncini
@sandraa1@romualdd
@matthew1@krakonos
@asia-pl@notak
@ykretz.sports@racibo
@allonyx.ngs@kiel91
@homesteadlt@davidthompson57

SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE


BRONZE LEAGUE

b1.jpg
from @pinkhub raport

The Bronze League split almost 50-50 - winners - losers. As many as seven players are happy with their second win; just as many despair over their second loss in a row. Leading the win rate without surprise was @new.things; the big surprise might be second place @fredkese, but this player has made massive progress since last season; I'm keeping my fingers crossed for him. After a rather lucky win in the first game, @awah proved he could perform well. Leading the way was @pinkhub, who could talk about a lot of bad luck last season; now the cards have turned, I'm keeping my fingers crossed for him too. Prizes of 100 AFIT each for activity go to @fredkese (best score) and @cindee08 (best score among losers).

[POL] Bronze League podzieliła się prawie pół na pół - wygrani - przegrani. Aż siedmiu zawodników cieszy się z drugiej wygranej, tyle samo rozpacza nad drugą przegraną z rzędu. Na czele stawki wygranych bez zaskoczenia znalazł się @new.things, dużym zaskoczeniem może być drugie miejsce @fredkese, ale ten zawodnik zrobił ogromny postęp od poprzedniego sezonu, trzymam za niego kciuki. Po dość szczęśliwej wygranej w pierwszym meczu @awah udowodnił, że potrafi osiągać dobre wyniki. W czołówce znalazł się @pinkhub, który w poprzednim sezonie mógł mówić o dużym pechu, teraz karty się odwróciły, w jego przypadku też trzymam kciuki. Nagrody po 100 AFIT za aktywność otrzymują @fredkese (najlepszy wynik) i @cindee08 (najlepszy wynik wśród przegranych).

Round 22022-06-16Results
@pinkhub@elizabethbit11296 - 6560
@ghostlybg@titusfrost0 - 17309
@kwsnomzys@silvertop0 - 17422
@markhodge@fredkese0 - 29463
@axel-mccornstack@martusamak20434 - 9105
@awah@cindee0816906 - 12012
@atongis@chichi1811503 - 7970
@trezzahn@new.things5792 - 23545

#PlayerPointsForAgainst
1@new.things65761412477
2@fredkese65755711155
3@silvertop63387115149
4@titusfrost63019110261
5@pinkhub62670221677
6@awah62276012012
7@atongis62018215210
8@axel-mccornstack33555124511
9@trezzahn32239223545
10@cindee0802716133355
11@martusamak02026048528
12@chichi1801823124385
13@elizabethbit01324545365
14@kwsnomzys0724026101
15@ghostlybg0033909
16@markhodge0035317

b2.jpg
from @fredkese raport

On Sunday, six of the top seven will play duels against each other: @pinkhub vs @silvertop, @titusfrost vs @fredkese and @awah vs @atongis. This will certainly change the situation in the table.

[POL] W niedzielę sześciu z czołowej siódemki będzie rozgrywało pojedynki między sobą: @pinkhub vs @silvertop, @titusfrost vs @fredkese oraz @awah vs @atongis. Dzięki temu sytuacja w tabeli na pewno się zmieni.

Round 52022-06-19
@pinkhub@silvertop
@titusfrost@fredkese
@elizabethbit@martusamak
@ghostlybg@cindee08
@kwsnomzys@chichi18
@markhodge@new.things
@axel-mccornstack@trezzahn
@awah@atongis

BRONZE LEAGUE Schedule
Ranking table for BRONZE LEAGUE

Piotr A. Marszalek.png0
0
0.000
5 comments