My Actifit Report Card: January 29 2023

avatar

EN-PL

Kolejny długi dzień. Szkoda ogólnie gadać. Chciałbym, żeby moje życie było prostsze. Jakoś nie za bardzo nam wychodzi. Ilekroć zrobimy krok do przodu, to rzeczywistość jakoś tak zawsze znajdzie sposób, by karmiczny balans był zachowany...

Another long day. It's a shame to talk in general. I wish my life was simpler. We're not doing very well. Whenever we take a step forward, reality somehow always finds a way to keep the karmic balance...

DHofVIzBt9mpICs18vD6ey23ULgZIFvZ.jpg


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@sk1920/actifit-sk1920-20230130t220835091z)_


29/01/2023
867
Daily Activity0
0
0.000
2 comments