My Actifit Report Card: March 23 2023

avatar

Nejen velká města mohou mít vlastní dekly... Kamenec na něco málo přes pět set obyvatel.

Projížděl jsem tudy ve středu v noci po NovContestu. Foceno na silnici pod pouličním osvětlením.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


23/03/2023
5290
Daily Activity,Moving Around Office,Walking0
0
0.000
14 comments
avatar

Luxusní kanál. A pod tou lampou vypadá jako ze zlata :⁠-⁠)

!BEER

0
0
0.000
avatar

Je tam trošku postprocesu, ale jo, barevně se mi takhle líbí.

0
0
0.000
avatar

Kdybych byl starostou Prahy 8, kanálové poklopy se znakem městské části, to bylo to první (a jediné), co bych se snažil prosadit...
!BEER

0
0
0.000
avatar

Kdybych byl obyvatel P8, máš za to můj hlas 😉

0
0
0.000
avatar

Před třemi roky stál jeden poklop 800;-Kč. To by myslím nepoložilo rozpočet žádné obce.
Opravdu pěkný kousek :-)
!LUV za deklík.

0
0
0.000
avatar

Pěkný je... Projížděl jsem v noci a upoutal mě... Musel jsem zastavit a udělat fotku 😉

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 35.0625 AFIT tokens for your effort in reaching 5290 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.86% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000
avatar

Hey @tazi! Great seeing your actifit report! Now is the time to support actifit's growth and services on hive blockchain.
Please vote for our DHF proposal via link here

0
0
0.000
avatar

Congratulations @tazi! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 34000 upvotes.
Your next target is to reach 35000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - April 1st 2023
Happy Birthday to the Hive Community
The Hive Gamification Proposal
0
0
0.000