avatar

๐ฐ๐ก๐ข๐ญ๐ข๐ฆ๐ž

๐˜ฅ๐˜ช๐˜จ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต & ๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜บ