Ztracená zpátečka / Lost reverse

avatar

Back, everyone knows here. There is also a bus in every car. One of several gears that sets the vehicle back. How could she get lost?

Gearbox manufacturers are pretty jokers. While (perhaps) in all transmissions we find number one by moving the gear lever towards each other and forward. Two is against number one. They place the return in different ways. Sometimes it's to the left of one, other times next to two. Most often in passenger cars it is to the right of the three. Unless six have nested there.

So that the drivers do not have confusion and goulash, where the speed is. There is a visibly drawn diagram somewhere. Probably again most often, on the head of the gear lever. As in the picture. This is the gear lever head on the bus. Borrowed.

And as I said. Everyone has a return somewhere else. There was a need to back off a bit. I'll look at the diagram where that magic transfer is. To each other and back. Okay. Return nowhere. Sweat dripped my forehead. I'm trying again. The return is not synchronized. I step on the clutch several times, what if the teeth of the wheels in the gearbox stood against each other. Out of desperation, I'm already scrambling eggs.

Then it clicked when I noticed the manufacturer's logo. SOR. But I was sitting in IVECO. I found the return back right next to number one.
This was my longest minute for today.


Zpátečka, tu zná každý. V každém autě je i v autobusu. Jeden z několika převodů, který uvede vozidlo do zpětného pohybu. Jak by se mohla ztratit?

Výrobci převodovek jsou pěkní kulišáci. Zatímco (snad) u všech převodovek najdeme jedničku pohybem řadící páky k sobě a vpřed. Dvojka je na proti jedničce. Zpátečku umisťují různě. Někdy je nalevo od jedničky, jindy vedle dvojky. Nejčastěji u osobních aut je napravo od trojky. Pokud se tam už neuhnízdila šestka.

Aby řidiči z toho neměli zmatek a guláš, kde která rychlost je. Někde je viditelně nakreslené schéma. Asi opět nejčastěji, na hlavě řadící páky. Stejně jako na obrázku. To je hlava řadící páky u autobusu. Půjčeného.

A jak jsem již říkal. U každého je zpátečka někde jinde. Došlo na potřebu si trochu couvnout. Podívám se na schéma kde, že ten magický převod je. K sobě a dozadu. Fajn. Zpátečka nikde. Čelo mi pokryly kapičky potu. Znova zkouším. Zpátečka není synchronizovaná. Několikrát prošlapávám spojku, co kdyby se postavily zuby kol v převodovce proti sobě. Ze zoufalství už míchám vajíčka.

Potom mi to docvaklo, když jsem si všiml loga výrobce. SOR. Jenomže já seděl v IVECU. Spásně jsem našel zpátečku hned vedle jedničky.
Pro dnešek tohle byla moje nejdelší minuta.


image.png

FitBitLogo.png_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@xlisto/actifit-xlisto-20210531t174954143z)_


6549
Daily Activity, Home Improvement, Moving Around Office, Walking
Height
182.0 cm
Weight
97.0 kg
Body Fat
%
Waist
cm
Thighs
cm
Chest
cm


0
0
0.000
7 comments
avatar

Když sedám poprvé do jiného auta, nechám si vždy ukázat kde je zpátečka. Vše ostatní se dá jakž takž najít :-)
!LUV1

0
0
0.000
avatar

Paradoxně, jsem přímo do tohoto vozu usednul poprvé před deseti lety. Tenkrát první jízda, první linka, první zácvik. Skleróza, moment překvapení a další, mi neznámé faktory, dokáží udělat své.

!LUV

0
0
0.000
avatar

Congratulations @xlisto! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the month

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - June 1st 2021 - Hive Power Delegation
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 81.2293 AFIT tokens for your effort in reaching 6549 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.45% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 32.3343 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000