Ostatnia prosta. Actifit: November 24 2021

Jutro żona będzie miała wizytę telefoniczną, po której lekarz stwierdzi, czy można zdjąć z niej izolacje. Fajnie tak wywiadem telefonicznym zadecydować, czy ktoś jest zdrowy, czy nie. A może by tak po stwierdzeniu, że jest się zdrowym wybrać się do lekarza w celu osłuchania.
Pozostaje jeszcze dwóch na kwarantannie, z którymi zostanę w domu i ponownie będę musiał dzielić pracę z opieką nad małoletnimi. Dobrze że pracuję zdalnie, to nie będę musiał brać opieki.

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


24/11/2021
6456
Daily Activity, Walking0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 117.1313 AFIT tokens for your effort in reaching 6456 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.39% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 79.5063 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000