sabado /My Actifit Report Card: August 24 2019

in actifit •  9 months ago 

Ngayon ay araw ng sabado.

Kataposang araw ng linggo. Gumising ako ng maaga at paggising ko sa umaga ay ino-on jo ang actifit apps ko sa cellphone ko. Para bawat paggalaw ko ay count pinapakain ko ang alagang mga manok namin. Pagkatapos uminom ako ng kapi at naglakad ako papunta sa motor ko kung saan naka parada.

Minamaneho ko papunta sa guihulngan petron station para magsimula ako sa aking duty pag entertain ng mga customer namin.

Marami akong galaw nagawa ngayon araw at masaya ako dahil umabot ng 7k.

Salamat sa pagbabasa @blaogao

7050
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 33.5075 AFIT tokens for your effort in reaching 7050 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.37% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial