My Actifit Report Card: February 19 2020

in actifit •  3 months ago 

Witam was. Dziś środa. Strasznie mnie głowa dziś boli ale na zakupy iść trzeba było. W jedna stronę ładna pogoda a spowrotem ciekawie już się chmury formowały.

7374
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 32.75 AFIT tokens for your effort in reaching 7374 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.42% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @sk1920

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

GRATULACJE! Twój post został wylosowany w dzisiejszym raporcie Codziennika i w najbliższą niedzielę otrzymasz część puli tokenów Sports!
Liczę na Twoją dalszą aktywność na tagach #polish i #sportstalk. Powodzenia w następnym losowaniu😉 !DERANGED
@tipu curate

Otrzymujesz również płynne środki @codziennika z posta sprzed tygodnia.

Upvoted 👌 (Mana: 0/3 - need recharge?)