Bundesliga. Thomas Mueller chce odejść z Bayernu Monachium. Pierwszy zatęskni Lewandowski?

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Bardzo udana kariera Thomasa Mullera. Zdobył wszystkie tytuły jakie były. Ostatnia sytuacja pokazuje jego niezadowolenie. Ja mu się nie dziwie. Przyglądając się tej drużynie to często są tam jakieś konflikty. Jak nie samych piłkarzy to władz klubu. Ale chyba działa bo grają dobrze�


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @joseph230! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 800 comments. Your next target is to reach 900 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!