MMA. KSW 52. Aktualna karta walk. Szykuje się świetna gala w Gliwicach

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Coraz blizej walka Mameda ze Scotem Askhamem. Coraz więcej dowiadujemy się o gali. Dla mnie ciekawym pokedynkiem będzie również Pojedynek Damiana Janikowskiego z Szymonem Kołeckim. Chyba daje 50/50.

Pozstaje tylko odliczanie do wykupienia ppv. Wcześniej jednak jeszcze jedna gala KSW w Chorwacji.


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @joseph230! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 500 replies. Your next target is to reach 600 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
SteemFest⁴ - Meet the Steemians Contest
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!