MMA. KSW. Martin Zawada chce walki z Tomaszem Narkunem

in #dlike11 months ago

Shared From Dlike

Fajnie by bylo zobaczyc takiego weterana z młodym wilkiem. W moich oczach lekka przewaga Narkuna, ale tutaj doświadczenie Martina daje mu spore szanse. Czy dojdzie do takiego pojedynku? Musimy pozekać na odpowiedź Narkuna i decyzje włodarzy ksw. Tymczasem przed nami gala w Gliwicach gdzie zagości Marin kibicując Chalidowi.


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @joseph230! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!