Bangladesh cricket team announce T20

in dlike •  4 months ago 

Shared From Dlike

Bangladesh kye team na apni team ka announce kardyai hai aur jaisey maine team kye captain Mabdullah kerhai gyee aur bangladesh kye yeahi bhut hai zabardast team hai ajj hai team ka ilhan howa hai aur umeed hai kye yeahi team achi performance dai gyee.3 t20 match lhr maine hai hogye first match 24 ko hoga aur secound match 25 aur uss kye baad last match 27 Jan ko hoga jaisey kye baad team wapise chalye jai gyee.


Shared On DLIKE

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!