Younus khan former pakistani Captain

in dlike •  4 months ago 

Shared From Dlike

Younus khan jao bhut acha batsman tha aur test maine tu bhut hai zabardast batsman tha uss player na bhut sy ecord bhi banai hai pakistan kye traf sy aur pakistan ka naam bhi roshan kya hai.unho na bola hai agr hafeez aur malik achi perfomance dai rehai hai tu unn ko team maine rekhnai cyeahi aur younus khan na bola PCB na mera 6 crore  dyna hai aur jao woh nhai drehai mujhe.aur babar azam kye lyeahi unho na kha kye babar azam ik achi player hai aur t20 ka scaptain honya unn kye lyeahi ik achi baat hai.younus khan na 2009 maine pakistan ko world cup t20 ka chapion banyai tha.aur pakistan ka naam roshan kya hai.


Shared On DLIKE

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!