Adam Kownacki - Chris Arreola. Deontay Wilder: Na pewno zobaczycie moje starcie z Kownackim

in #dlikelast year

Shared From Dlike

  • Kiedy zrobię to, co mam do zrobienia w wadze ciężkiej, na pewno zobaczycie starcie Wilder - Kownacki - powiedział Deontay Wilder. Po pojedynku Polaka z Chrisem Arreolą mistrz świata skierował wiele ciepłych słów pod adresem obu pięściarzy.


Source of shared Link

Sort:  

Congratulations @qbas116! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Jeszcze nic pewnego. Czekamy na nowe newsy. Lepiej zeby jeszcze Kownacki z nim nie walczyl bo ciezko go widze.